ارزیابی مدل های پیوستگی لغزش-تنش برای میلگرد های تقویت کننده FRP در بتن – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی مدل های پیوستگی لغزش-تنش برای میلگرد های تقویت کننده FRP در بتن


عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluation of bond stress-slip models for FRP reinforcing bars in concrete


کلمات کلیدی مقاله:

دل استرس لغزش باند، نوار تقویتی FRP ، بتن، تجزیه و تحلیل عنصر محدود، شرایط سطح


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت ساخت، زلزله و سازه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. معرفی

2. مدل های پیوستگی تنش-لغزش میلگردهای FRP در بتن

2.1. مدل Malvar

2.2. مدل BPE

2.3. مدل اصلاح شده BPE

2.4. مدل CMR و مدل Tighiouart و همکارانش

3. مدل های پیوستگی تنش-لغزش آرماتورهای فولادی در بتن

3.1. مدل Harajli و همکارانش

3.2. مدل Haskett و همکارانش

3.3. مدل Soroushian and Choi

3.4. مدل Yankelevsky

3.5. مدل پیوستگی تنش-لغزش سه خطی

4. ارزیابی مدل های تنش-لغزش پیوستگی

4.1. مدل اجزای محدود

4.2. تحلیل اجزای محدود یک تیر بتنی تقویت شده با GFRP

4.2.1. تحلیل اجزای محدود یک تیر بتنی تقویت شده با GFRP با استفاده از مدل اصلاح شده BPE

4.2.2. تحلیل اجزای محدود یک تیر بتنی تقویت شده با GFRP با استفاده از مدل BPE

4.2.3. تحلیل اجزای محدود یک تیر بتنی تقویت شده با GFRP با استفاده از مدل CMR

4.2.4. تحلیل اجزای محدود یک تیر بتنی تقویت شده با GFRP با استفاده از مدل Harajli و همکارانش

4.2.5. تحلیل اجزای محدود یک تیر بتنی تقویت شده با GFRP با استفاده از مدل Haskett و همکارانش

4.3. تحلیل اجزای محدود یک تیر بتنی تقویت شده با CFRP

4.3.1. تحلیل اجزای محدود یک تیر بتنی تقویت شده با CFRP با استفاده از مدل اصلاح شده BPE

4.3.2. تحلیل اجزای محدود یک تیر بتنی تقویت شده با CFRP با استفاده از مدل BPE

4.3.3. تحلیل اجزای محدود یک تیر بتنی تقویت شده با CFRP با استفاده از مدل CMR

4.3.4. تحلیل اجزای محدود یک تیر بتنی تقویت شده با CFRP با استفاده از مدل Harajli و همکارانش

4.3.5. تحلیل اجزای محدود یک تیر بتنی تقویت شده با CFRP با استفاده از مدل Haskett و همکارانش

5. تحقیق پارامتری

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

In recent years, fibre reinforced polymer (FRP) has been widely used in reinforced concrete structures due to its superior material properties, such as high tensile strength, excellent electrochemical corrosion resistance and cost effective fabrication, over the traditional steel reinforcements. Despite the obvious advantages of FRPs, they are not without drawbacks, and one major disadvantage is the comparatively weaker bond strength of FRP reinforcing bars (rebars) in concrete compared with traditional steel rebars. In fact, bond between concrete and the reinforcing bars plays an important role in stress transferring from the former to the latter, and debonding has become one of the thorny issues in analysis of reinforced concrete structures. Bond between FRP reinforcing bars and the surrounding concrete is complicated and various factors may influence the bond characteristics of FRP reinforcements to concrete. For example, geometry and surface conditions of FRP rebars, concrete compressive strength, confinement pressure, rebar diameter and the position in the cast and specimen, embedment length, temperature changes and environmental conditions [1] will all affect the bonding capability between FRP rebars and the concrete

1. معرفی
در سال های اخیر، الیاف و پلیمر تقویت شده (FRP) به خاطر ویژگی های فوق العاده سازه ای آن مانند مقاومت کششی بالا، مقاومت در برابر خوردگی الکتروشیمیایی عالی و ساخت مقرون به صرفه نسبت به آماتورهای فولادی سنتی به طور گسترده ای در سازه های بتنی تقویت شده مورد استفاده قرار می گیرند. علی رغم مزایای آشکار FRP ها ، آنها بدون ایراد نبوده و یک عیب عمده آنها مقاومت مهاری نسبتا ضعیف تر میله های تقویت کننده FRP (میلگردهای آجدار) در بتن در مقایسه با میلگردهای آجدار فولادی معمول می باشد.
در واقع، پیوستگی بین بتن و آرماتورهای تقویت کننده نقش مهمی در انتقال تنش از بتن به میلگردها ایفا کرده و قطع پیوستگی یکی از مباحث دشوار در تحلیل سازه های بتنی تقویت شده می باشد. پیوستگی بین میله های تقویتی FRP و بتن مجاور پیچیده بوده و عوامل متعددی ممکن است بر مشخصه های پیوستگی آرماتورهای FRP به بتن موثر باشند. برای مثال، شرایط هندسه و سطح میلگردهای آجدار ، مقاومت فشاری بتن ، فشار محدودیت ، قطر میلگرد و موقعیت آن در قالب و نمونه ، طول جایگذاری ، تغییرات دما و شرایط محیطی همگی بر قابلیت پیوستگی بین میلگردهای FRP و بتن اثر گذار خواهند بود.


 

دیدگاهتان را بنویسید