مقاله ترجمه شده درباره بررسی فرسایش مبدل کاتالیزوری برای خودرو‌های با سوخت اتانول -سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی فرسایش مبدل کاتالیزوری برای خودرو‌های با سوخت اتانول


عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluation of catalytic converter aging for vehicle operation with ethanol


کلمات کلیدی مقاله:

 اتانول، انتشار آلایندگی، موتورهای احتراق داخلی، مبدل کاتالیستی، فرسایش


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مکانیک و محیط زیست


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

آلودگی هوا، آلودگی محیط زیست، مهندسی بهداشت محیط و مکانیک خودرو


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. آزمایش‌ها

3. نتایج و بحث

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Catalytic converter deactivation occurs with aging by either chemical or thermal reason, or, to a lesser extent, by mechanical reason. The chemical deactivation of a catalytic converter causes incrustation in the washcoat surface, pore obstruction, modified aluminum oxide (Al2O3) structure by aluminum phosphate (AlPO4) formation, reduced rates of oxidizing and reducing reactions and loss of conversion efficiency due to chemisorption of impurities in the active phase [1,13]. Chemical compounds present in fuels and lubricating oils, such as lead (Pb), sulfur (S), phosphorus (P), zinc (Zn), calcium (Ca) and magnesium (Mg) are known to cause chemical deactivation of catalytic converters [2]. Catalytic converter poisoning by P, Pb and S is one of the main aging and deactivation mechanisms [8]. Increased P concentration causes obstruction, incrustation of palladium (Pd) particles, deactivation of components and decreased surface area [13].

1. مقدمه
غیر فعال شدن مبدل کاتالیزوری ناشی از فرسایش، ممکن است توسط دلایل شیمیایی یا حرارتی و یا به میزان کمتر، به دلیل مکانیکی رخ دهد. غیر فعال سازی شیمیایی یک مبدل کاتالیزوری باعث ایجاد پوسته در سطح washcoat ها، انسداد منافذ، تشکیل ساختار اکسید آلومینیوم اصلاح شده (Al2O3) با فسفات آلومینیوم (AlPO4) ، کاهش نرخ اکسید کننده و کاهش واکنش و از دست دادن راندمان تبدیل به دلیل جذب شیمیایی ناخالصی در فاز فعال می‌شود. ترکیبات شیمیایی موجود در سوخت و روغن های روان کننده، مانند سرب (Pb)، گوگرد (S)، فسفر (P)، روی (Zn)، کلسیم (Ca) و منیزیم (Mg) به عنوان غیر فعال کننده‌های شیمیایی مبدل‌های کاتالیزوری شناخته شده‌اند. مسمومیت مبدل کاتالیزوری توسط P، Pb و S یکی از مکانیسم‌های اصلی فرسایش و غیر فعال سازی است. افزایش غلظت فسفر باعث انسداد، پوشش ذرات پالادیوم (Pd)، غیر فعال شدن قطعات و کاهش سطح می‌شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید