مقاله ترجمه شده درباره شکست سکو های جکت فرسوده در اثر خوردگی یا ترک – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مطالعه تجربی و عددی در مورد شکست سکو های جکت فرسوده در اثر خوردگی یا ترک


عنوان انگلیسی مقاله:

Experimental and numerical study on collapse of aged jacket platforms caused by corrosion or fatigue cracking


کلمات کلیدی مقاله:

شکست، جکت، آزمایشی، کرک و خوردگی، روش المان محدود


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه های دریایی و سازه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. نظریه اساسی

1.2 مدل دارای ترک

2.2 مدل دارای خوردگی

3.2 مقاومت نهایی با آسیب ها

1.3.2 روش المان محدود غیر خطی (NFEM)

2.3.2 مقاومت نهایی جکت دریایی با آسیب

3. برنامه تجربی

1.3 مدل آزمایش جکت

2.3 آسیب ترک و خوردگی مدل در عمر خدماتی

3.3 توصیف مدل های آزمایش شده

1.3.3. مدل دست نخورده

2.3.3 مدل دارای ترک

3.3.3 مدل دارای خوردگی

4.3 راه اندازی آزمایشگاهی

5.3 دنباله بارگذاری

4. نتایج تجربی

1.4 مقاومت نهایی مدل دست نخورده

2.4 مقاومت نهایی با ترک

3.4 مقاومت نهایی با خوردگی

4.4 مقایسه بین نتایج تجربی و نتایج عددی

.5.4 بحث در مورد نتایج آزمایشگاهی

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Steel jackets have been widely used in offshore oil industry in recent 20 years [1]. A number of over 15-years old jackets are still operational in Bohai bay of China, Mexican Gulf and Brazilian waters. As structures reach their design service lives, the fatigue life should be reassessed. The crack and corrosion play major role in structural aging, when jacket is subjected to environmental conditions like wave, wind and current loads. The ultimate strength will degrade with the crack and corrosion growth, causing risk of in the collapse and failure of the whole jacket, which will result in the loss of people, property and environment pollution. Some aspects of aged jacket fatigue life reassessment are presented in [2], in which the collapse assessment was performed by pushover method. One of the main motivations for this reassessment may be the safety or the need to extend their life.

1- مقدمه
در 20 سال اخیر، جکت های فولادی به صورت گسترده در صنعت نفت دریایی مورد استفاده قرار گرفته اند [1]. یک تعداد از جکت های قدیمی با بیش از 15 سال سن هنوز در ساحل بوهای چین، خلیج مکزیک و آب های برزیل فعالیت می کنند. از آنجا که سازه های بن عمر مورد نظر خود رسیده اند، خستگی آن ها باید مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد. هنگامی که جکت در معرض شرایط محیطی مانند موج، باد و بار های جاری قرار می گیرد، ترک و خوردگی نقش مهمی در پیری سازه بازی می کند. مقامت نهایی با رشد ترک و خوردگی کاهش می یابد، و موجب می شود تا ریسک شکست و گسست در کل جکت به وجود آید، که موجب ضرر و زیان به افراد، ملک و آلودگی محیط زیست می شود. برخی از جنبه ها ارزیابی مجدد خستگی جکت مسن در [2] ارائه شده است، که شامل ارزیابی شکست انجام شده به روش پوش اور می شود. یکی از انگیزه های اصلی برای این ارزیابی مجدد ممکن است ایمنی یا نیاز برای افزایش عمر آنها است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید