مقاله ترجمه شده درباره بررسی تجربی انتقال حرارت مخلوط از باله طولی در یک کانال مستطیلی افقی – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی تجربی انتقال حرارت مخلوط از باله طولی در یک کانال مستطیلی افقی


عنوان انگلیسی مقاله:

Experimental investigation of mixed convection heat transfer from longitudinal fins in a horizontal rectangular channel


کلمات کلیدی مقاله:

همرفت مخلوط، باله، فاصله فین، ارتفاع فین، کانال انتقال حرارت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مکانیک سیالات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. تنظیمات تجربی و کاهش داده

2.1. راه اندازی تجربی

2.2. پردازش داده های تجربی

3. نتایج و بحث

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Fins are often used to enhance the rate of heat transfer from heated surfaces to environment. They can be placed on plane surfaces, tubes, or other geometries. These surfaces have been used to augment heat transfer by adding additional surface area and encouraging mixing. When an array of fins is used to enhance heat transfer under mixed convection conditions, the optimum geometry of fins (corresponding to a maximum rate of heat transfer) should be used, provided this is compatible with available space and financial limitations. Advantages in printed circuit boards have yielded increasing power dissipation from surfaces in a channel. Rectangular fins are used extensively to increase the rates of convection heat transfer from systems, because such fins are simple and cheap, to manufacture. Providing adequate cooling of printed circuits boards has recently motivated experiments on the use of longitudinal fins to enhance heat transfer in rectangular channels. The heat transfer, to the fluid flowing through a channel by the heat dissipating surfaces can be obtained mainly by using the mechanisms of heat transfer by forced convection, natural convection and by radiative heat transfer. This paper deals with those issues related to the heat transfer obtained mainly by mixed convection.

1. مقدمه

باله اغلب به منظور افزایش نرخ انتقال حرارت از سطوح گرم به محیط استفاده می شود. آنها را می توان بر روی سطوح هواپیما، لوله ها، و یا دیگر اشکال هندسی استفاده کرد. این سطوح لازم است تا حرارت را با اضافه کردن سطح اضافی و تشویق مخلوط انتقال دهند. هنگامی که نوعی از باله به منظور افزایش انتقال حرارت همرفت در شرایط مخلوط استفاده می شود، هندسه بهینه باله (مربوط به حداکثر نرخ انتقال حرارت) باید استفاده گردد، به شرطی که با فضای در دسترس و محدودیت های مالی سازگار باشد. مزایای تخته مدار در حال افزایش به همراه اتلاف توان از سطوح کانال می باشد. باله مستطیل به طور گسترده برای افزایش نرخ انتقال حرارت از سیستم ها استفاده می شود، چرا که چنین باله هایی ساده و ارزان هستند. ارائه خنک کننده مناسب تخته مدار اخیرا انگیزه ای برای انجام آزمایشات استفاده از باله های طولی به منظور افزایش انتقال حرارت در کانال های مستطیلی شده اند. انتقال حرارت، به جریان مایع از طریق یک کانال توسط سطوح اتلاف گرما می تواند به طور عمده با استفاده از مکانیزم انتقال حرارت همرفت، همرفت طبیعی و توسط انتقال حرارت تابشی به دست آید. این مقاله درارتباط با مسائل مربوط به انتقال حرارت به طور عمده توسط مخلوط همرفت می باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید