مقاله ترجمه شده درباره بررسی نقش قابلیت های پویا در کارایی موسسه تجاری تحت چارچوب دیدگاه مبتنی بر منبع – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی نقش قابلیت های پویا در کارایی موسسه تجاری تحت چارچوب دیدگاه مبتنی بر منبع


عنوان انگلیسی مقاله:

Exploring the role of dynamic capabilities in firm performance under the resource-based view framework


کلمات کلیدی مقاله:

منابع، قابلیت پویایی، کارایی VRIN ،اثر میانی، یکپارچه سازی، یادگیری، پیکربندی دوباره


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. نظریه و فرضیه

2.1 اثرات واسطه ی قابلیت های پویا

2.2 اثرات واسطه ی قابلیت های پویایی مختلف

3.روشها

4.نتایج تحلیلی

4.1 مجموعه ی نمونه و داده

4.2 اثرات واسطه ی قابلیت های دینامیکی

5. نتیجه گیری

5.1 یافته ها و بحث

5.2 محدودیت ها و رهنمودهای تحقیقاتی آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This study investigates the role of dynamic capabilities in the resource-based view framework, and also explores the relationships among different resources, different dynamic capabilities and firm performance. Employing samples of top 1000 Taiwanese companies, the findings show that dynamic capabilities can mediate the firm’s valuable, rare, inimitable and non-substitutable (VRIN) resources to improve performance. On the contrary, non-VRIN resources have an insignificant mediating effect. Among three types of dynamic capabilities, dynamic learning capability most effectively mediates the influence of VRIN resources on performance. Furthermore, the important role of VRIN resources is addressed because of their direct effects on performance based on RBV, as well as their indirect effect via the mediation of dynamic capabilities.

چکیده

این مطالعه، نقش قابلیت های پویایی در چارچوب دیدگاه مبتنی بر منبع را بررسی میکند و هم چنین روابط بین منابع مختلف، قابلیت های پویایی مختلف و کارایی شرکت را شرح میدهد.با بکارگیری نمونه هایی از 1000 شرکت تایوانی، یافته ها نشان میدهند قابلیت های پویایی میتواند منابع ارزشمند، نادر، بی نظیر و غیر قابل تعویض (VRIN) را برای بهبود کارایی، مورد واسطه قرار دهد.بر عکس، منابع غیر VRIN دارای یک اثر واسطه ای غیر مهم هستند.در بین این نوع قابلیتهای پویا، قابلیت یادگیری پویا، به موثرترین شکل ،اثر منابع VRIN بر روی کارایی را مورد وساطت قرار میدهد.به علاوه، نقش مهم منابع VRIN به خاطر اثرات مستقیم شان بر کارایی مبتنی بر RBV هم چنین اثر غیر مستقیم شان از طریق واسطه ی قابلیت های پویایی مورد بررسی قرار میگیرند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید