مقاله ترجمه شده درباره بیان ژن های سوکسینات دهیدروژناز و فوماراز در برگ ذرت – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بیان ژن های سوکسینات دهیدروژناز و فوماراز در برگ ذرت با استفاده از کوپیتوکروم


عنوان انگلیسی مقاله:

Expression of succinate dehydrogenase and fumarase genes in maize leaves is mediated by cryptochrome


کلمات کلیدی مقاله:

دانه ذرت، سوسکینات دهیدروژناز، فوماراز، کریپتوکروم، نور آبی، بیان ژن


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ژنتیک، علوم گیاهی، بیوشیمی و علوم سلولی و مولکولی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

3. نتیجه

4. بررسی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction Inhibition of plant respiration in the light is an important mechanism of metabolic regulation in green tissues of plants during active photosynthesis (Igamberdiev et al., 2014; Gardeström and Igamberdiev, 2016). It proceeds via inhibition of the pyruvate dehydrogenase complex (Gemel and Randall, 1992), regulation of NAD- and NADP-dependent isocitrate dehydrogenases (Igamberdiev and Gardeström, 2003) and inhibition of succinate dehydrogenase (SDH) and fumarase, which can take place at the level of regulation of enzyme activity (Daloso et al., 2015) and via modulation of gene expression caused by phytochrome A and mediated by calcium ions (Popov et al., 2010; Eprintsev et al., 2013, 2016).

1. مقدمه
در حین فتوسنتز فعال، یکی از مکانیسم های مهم تنظیم سوخت و ساز در بافت سبز گیاهان، مهار تنفس گیاهی در نور می باشد. ( ایگامبودیو و همکاران، 2014 ؛گاردستروم و ایگامبودیو، 2016) این مکانیسم، از طریق مهار ترکیب پیروات دهیدروژناز ( گمل و رندال 1992) ، تنظیم NAD- و NADP- وابسته به ایزوسیترات دهیدروناژها ( ایگامبردیو و گاردستروم،2003) و مهار سوکسینات دهیدروژناز(SDH) و فوماراز، که می تواند در مرحله ی تنظیم فعالیت آنزیم صورت گیرد ( دالوسو و همکاران 2015) و همچنین از طریق مدولاسیون بیان ژن ناشی از فیتوکروم A و با واسطه ی یون های کلسیم (پوپو و همکاران 2010؛ اپرنسیو و همکاران 2013 و 2016 )، عمل می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید