مقاله ترجمه شده درباره گسترش تجزیه و تحلیل کارایی پارتو به برنامه ریزی هدف صحیح


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

گسترش تجزیه و تحلیل کارایی پارتو به برنامه ریزی هدف صحیح


عنوان انگلیسی مقاله:

Extensions of Pareto efficiency analysis to integer goal programming


کلمات کلیدی مقاله:

برنامه نویسی چند-منظوره، برنامه نویسی هدف صحیح، کارایی پارتو، ابزار تجزیه و تحلیل هوشمند


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

برنامه نویسی کامپیوتر، مهندسی الگوریتم ها و محاسبات و مهندسی نرم افزار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. پیشگفتار

2. تشخیص

2.1. نمادگذاری

2.2. روال تشخیص کارایی پارتوی GP صحیح

2.3. نمونه توضیحی

3. بازیابی

3.1. بازیابی مستقیم

3.2. بازیابی اولویت-محور

3.3. بازیابی تعاملی

4. آزمایش‌های محاسباتی

5. مثال

نتیجه‌گیری و بحث‌ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction Goal programming (GP) is a multi-objective programming technique first developed by Charnes et al. in 1955 [1] and more explicitly defined by Charnes and Cooper in 1961 [2]. GP can be considered as a mathematical programming method and a member of the multi-criteria decision making (MCDM) family, and is known as a distinguished and eective method of problem solving in this field. Research on the development of the theoretical and operational aspects of GP is extensive. A small subset of key references are Refs. [6± 11, 15±18, 21, 22]. This research is concerned with weighted and lexicographic integer GP. * Weighted integer GP: minimises a weighted sum of unwanted deviations from the decision maker’s set of targets for a number of goals (criteria). All goals are therefore considered simultaneously.

1. پیشگفتار
برنامه‌نویسی هدف (GP)، تکنیک برنامه‌نویسی چند-منظوره‌ای است که برای بار اول توسط چارنز و همکاران در سال 1955 [1] توسعه یافت و به طور دقیق‌تر توسط کوپر در سال 1961 [2] تعریف شد. GP را می‌توان به عنوان یکی از روش‌های برنامه‌نویسی ریاضی و عضوی از خانواده تصمیم‌گیری چند-معیاری (MCDM) در نظر گرفت و همچنین به عنوان روشی متمایز و کارامد برای حل مساله در این زمینه شناخته می‌شود. تحقیقات گسترده‌ای در زمینه توسعه جنبه‌های نظری و عملیاتی GP وجود دارند. زیر مجموعه کوچکی از منابع کلیدی، [11-6، 18-15، 21، 22] هستند.
این تحقیق مربوط به عدد صحیح وزندار و لغوی GP است.
• عدد صحیح وزندار GP: مجموع وزنداری از انحرافات ناخواسته از مجموعه اهداف تصمیم‌گیرنده برای تعدادی از اهداف (معیارها) را به حداقل می‌رساند. بنابراین همه اهداف به طور همزمان در نظر گرفته می‌شوند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید