مقاله ترجمه شده درباره عوامل تاثیرگذار بر کیفیت تصمیم گیری کلان داده ها – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

عوامل تاثیرگذار بر کیفیت تصمیم گیری کلان داده ها


عنوان انگلیسی مقاله:

Factors influencing big data decision-making quality


کلمات کلیدی مقاله:

کلان داده، تحليل کلان داده، زنجيره کلان داده، دولت الكترونيكی، دولت، تصميم گيری، كيفيت تصميم گيری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت دانش، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- داده های بزرگ برای تصمیم گیری

3- رویکرد پژوهش

4- پس زمینه مورد

1-4- زنجیره داده های بزرگ

2-4- داده های بزرگ برای تصمیم گیری

3-4- سازمان

5- عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تصمیم گیری

6- تأثیرات تحقیق تجاری

7- نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract
Organizations are looking for ways to harness the power of big data (BD) to improve their decision making. Despite its significance the effects of BD on decision-making quality has been given scant attention in the literature. In this paper factors influencing decision-making based on BD are identified using a case study. BD is collected from different sources that have various data qualities and are processed by various organizational entities resulting in the creation of a big data chain. The veracity (manipulation, noise), variety (heterogeneity of data) and velocity (constantly changing data sources) amplified by the size of big data calls for relational and contractual governance mechanisms to ensure BD quality and being able to contextualize data. The case study reveals that taking advantage of big data is an evolutionary process in which the gradually understanding of the potential of big data and the routinization of processes plays a crucial role.

چکیده
سازمان ها به دنبال راه هایی برای مهار توان داده های بزرگ (BD) برای بهبود تصمیم گیری های خود هستند. علیرغم اهمیت BD، اثراتی که روی کیفیت تصمیم گیری دارد در مقالات نیز مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. در این مقاله عوامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری مبتنی بر BD با استفاده از یک مطالعه موردی شناسایی شده اند. BD از منابع مختلفی جمع آوری شده که کیفیت های داده ای متنوعی دارند و توسط هویت های سازمانی مختلفی پردازش شده اند که حاصل آن خلق زنجیره داده ای بزرگ است. صحت، تنوع و شتاب تقویت شده بواسطه اندازه داده های بزرگ برای این به کار می رود که مکانیسم های مدیریت منطقی و قراردادی از کیفیت BD اطمینان یابند و قادر به مفهوم سازی داده ها باشند. مطالعه موردی مشخص می کند که بهره بردن از داده های بزرگ فرایندی تکاملی است که در آن درک تدریجی پتانسیل داده های بزرگ و روتین سازی فراندها نقش مهمی بازی می کنند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید