مقاله ترجمه شده درباره آزاد کردن مالی و راندمان بازار های سهام: سند جدید از اقتصاد های در حال ظهور – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

آزاد کردن مالی و راندمان بازار های سهام: سند جدید از اقتصاد های در حال ظهور


عنوان انگلیسی مقاله:

Financial liberalization and stock markets efficiency: New evidence from emerging economies


کلمات کلیدی مقاله:

بحران های مالی، راندمان اطلاعات، آزاد سازی مالی، بازار های در حال ظهور، مدل تاثیرات طرز عمل


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری، علوم اقتصادی و مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مالی، اقتصاد مالی، مدیریت مالی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – مقدمه

2 – بازنگری مطالب قبلی

2-1 آزاد سازی مالی و راندمان اطلاعاتی شکل ضعیف

2-2 راندان اطلاعاتی شعیف و بحران های مالی

2-3 آزاد سازی مالی و بحران های مالی

3- متدولوژی تجربی

3-1 مدل فضای کشور برای قابلیت پیش بینی متفاوت زمانی

3-2 تاثیر آزاد سازی مالی در راندمان اطلاعاتی ضعیف

4- منابع و توصیف داده

4-1 تحلیل توصیفی داده بازار سهام

4-2 متغیرهای مدل تجربی

5- نتایج تجربی

5-1 تکامل راندمان ضعیف

5-2 تاثیر آزاد سازی مالی بر راندمان ضعیف : نقش میانجی کننده بحران های مالی

6 نقطه نظرت نهایی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

According to emerging countries regulatory agencies, liberalization leads to a reduction of risk, especially if it is accompanied by an improvement of the financial market performance. Therefore, although it may reduce volatility for most emerging markets over the long term,1 it is also important to assess the informational efficiency in these markets (Fontaine and Nguyen, 2006). According to Fama (1991), an efficient market is a market where the prices fully reflect all available information. This has strict implications on stock market analysis and portfolio management. Indeed, in the case of an efficient market, the abnormal profits are non-existent. According to Fontaine and Nguyen (2006), in the case where the market is efficient, investors are able to easily determine the risk and the return of their investments because there are no overvalued and/ or undervalued assets. In addition, because in an efficient market, the price accurately reflects the perspectives of the listed company, capitals will be allocated efficiently to the most profitable investments, which are beneficial for the market development and probably helps in promoting economic growth.

1 – مقدمه
مطابق با بررسی آژانس های نظارتی کشور های در حال ظهور ، آزاد سازی به کاهش ریسک منجر می گردد بویژه اگر آزاد سازی با بهبود عملکرد بازار مالی همراه گردد . بنابراین ، هرچند آزاد سازی ممکن است فراریت را برای اکثر بازار های در حال ظهور در دراز مدت کاهش دهد ، همچنین مهم است تا کارامدی اطلاعاتی را در این بازار ها براورد نمود ( فونتانی و نگوین 2006 ) . مطابق با بررسی فاما ( 1991 ) ، بازار کارآمد در .اقع بازاری می باشد که قیمت ها در ان بازار تمامی اطلاعات در دتسرس را منعکس می سازند . این دارای پیچیدگی های شدید در تحلیل بازار سهام و مدیریت دارایی بود . بعلاوه ، در مورد بازار کارامد ، سود های غیر عادی ناموجود هستند . مطابق با بررسی فونتین و ناگوین ( 2006 ) ، در موردی که در آنجا بازارکارامد می باشد ، سرمایه گذاران قادر هستند تا به سادگی ریسک و برگشتی سرمایه سرمایه گذاری هایشان را مشخص سازند چون در انجا دارایی های بیش از حد ارزش گذاری شده و کمتر از حد ارزش گذاری شده وجود ندارند . بعلاوه ، چون قیمت در بازار کارامد به طور دقیق چشم انداز های فهرست شده شرکت را منعکس می سازند ، سرمایه ها به طور موثر به سرمایه گذاری های بسیار سوداور تخصیص خواهند یافت که برای توسعه بازار سودمند هستند و احتمالا به بهبود رشد اقتصادی کمک می کنند .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید