مقاله ترجمه شده درباره میکرو کره های Co3O4 گل مانند پوشش داده شده با نانوذرات مس به عنوان یک کاتالیست دوتایی – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

میکرو کره های Co3O4 گل مانند پوشش داده شده با نانوذرات مس به عنوان یک کاتالیست دوتایی برای باتری های لیتیوم/هوا


عنوان انگلیسی مقاله:

Flowerlike Co3O4 microspheres loaded with copper nanoparticle as an efficient bifunctional catalyst for lithium–air batteries


کلمات کلیدی مقاله:

میکروکره های Co3O4 متخلخل، نانوذرات مس، کاتالیزور دوتایی کارآمد، باتری لیتیوم-هوا، الکترولیت هیبرید


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی فیزیک، شیمی کاتالیست و نانو شیمی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.بخش تجربی

3. نتایج و بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The high cost of energy storage and conversion devices such as the proton-exchange-membrane (PEM) fuel cells and metal/air batteries restrains their practical use [1,2]. Among various metal/air batteries, lithium–air batteries possess the highest theoretical gravimetric energy density. However, for rechargeable lithium–air battery, another issue that has to be addressed in the current technology is the limitations of oxygen reduction reaction (ORR) during discharging process and oxygen evolution reaction (OER) during charging process. The sluggish kinetics of ORR and OER in lithium–air batteries are ascribed to the low efficiency of catalysts [3]. The performance of Li–air batteries can be drastically improved by incorporating an efficient catalyst to achieve higher discharge voltage, lower charge voltage and rate performance [4]. Therefore, the design of a low-cost and stable bifunctional electrocatalyst is a major challenge to the construction of efficient Li–air batteries.

1.مقدمه
قیمت بالای وسایل ذخیره و تبدیل انرژی همچون پیل های سوختی با غشای مبادله کننده ی پروتون (PEM) و باتری های فلز/ هوا، مانع از کاربرد عملی آنها میشود ]1و2[. از میان باتری های فلز/ هوای مختلف باتری های لیتیوم/ هوا دارای بیشترین دانسیته انرژی وزن سنجی محاسباتی هستند. در حالیکه برای باتری لیتیوم/ هوای قابل شارژ، مساله ی دیگر که در تکنولوژی جاری با آن روبه رو هستیم، محدودیت واکنش احیای اکسیژن (ORR) در طول فرآیند دشارژ و واکنش آزادسازی اکسیژن (OER) در طول فرآیند شارژ میباشد. کندی سینتیک ORR و OER در باتری های لیتیوم/ هوا به بازده پایین کاتالیست ها نسبت داده میشود ]3[. عملکرد باتری های لیتیوم/ هوا میتوانند به شدت توسط اتصال یک کاتالیست موثر بهبود یابد تا به ولتاژ دشارژ بالا ، ولتاژ شارژ پایین و سرعت عملکرد بالا دست یابند ]4[. بنابراین طراحی یک الکتروکاتالیست دوتایی با قیمت پایین و پایداری بالا چالش مهم برای ساخت باتری های لیتیوم هوای کاربردی میباشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید