مقاله ترجمه شده درباره هوش سیال و ظرفیت حافظه کاری – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

هوش سیال و ظرفیت حافظه کاری: آیا زمانی برای کار بر روی مسائل هوشی مرتبط با تشریح روابط وسیع آنها است؟


عنوان انگلیسی مقاله:

Fluid intelligence and working memory capacity: Is the time for working on intelligence problems relevant for explaining their large relationship?


کلمات کلیدی مقاله:

قابلیت سیال، ظرفیت حافظه کاری، سرعت، محدودیت های زمانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 روانشناسی شناخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. روش ها

2.1 مشارکت کنندگان

2.2. اندازه گیری ها

2.3. رویکرد

3. نتایج

4. بحث

5. پیوست الف


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Fluid ability (Gf) and working memory capacity (WMC) are strongly related at the construct level. It is important to underscore that constructs and measures are not the same thing. Constructs are estimated using measures, but the latter are not the former (Jensen, 1998). From this perspective, only latent-variable analyses can provide valuable results for uncovering the most likely relationship between Gf and WMC. There are studies supporting their almost isomorphic nature, but there is not unanimity (Ackerman, Beier, & Boyle, 2005, but see the re-analysis by Oberauer, Schulze, Wilhelm, & Süb, 2005). We have underscored elsewhere that constructs must be sampled appropriately, meaning that several varied measures are required for tapping the same latent factor (Martínez et al., 2011). When this is done, results do support the quasi-isomorphic nature of Gf and WMC (Colom, Abad, Rebollo, & Shih, 2005; Colom, Rebollo, Palacios, Juan-Espinosa, & Kyllonen, 2004; Kyllonen & Christal, 1990; Oberauer, Süß, Wilhelm, & Sander, 2007; Oberauer, Süß, Wilhelm, & Wittman, 2008).

1. مقدمه
قابلیت سیال (GF) و ظرفیت حافظه کاری (WMC) ارتباط شدیدی در سطح ساختار دارند. تاکید بر این موضوع مهم است که ساختارها و اندازه گیری ها، مولفه های مشابهی نیستند. ساختارها با استفاده از اندازه گیری ها برآورد می شوند، اما مورد دومی مولفه پیشین نمی باشد (ینسن، 1998). از این دیدگاه، تنها آنالیزهای متغیر پنهان می توانند نتایج ارزشمندی برای کشف رابطه محتمل بین GF و WMC ارائه کنند. مطالعاتی وجود دارد که از ماهیت تقریبا همشکل آنها پشتیبانی می کند، اما اتفاق نظر وجود ندارد (آکرمن، بیر، و بویل، 2005، اما آنالیز مجدد انجام شده توسط اوبرویر، شولز، ویلهلم، و ساب، 2005 را ببینید). در جای دیگری تاکید کرده ایم که ساختارها بایستی بصورت مناسب نمونه برداری شوند، بدان معنا که چندین اندازه گیری متنوع برای ضربه زدن به همان عامل پنهان مورد نیاز است (مارتینز و همکاران، 2011). زمانی که این کار انجام شود، نتایج از ماهیت شبه ریختی Gf و WMC پشتیبانی می کنند (کالوم، ابد، ربولو و شیه، 2005؛ کالوم، ربولو، پالاسیوس، خوان اسپینوزا، و کیلونن، 2004؛ کیلونن و کریستال، 1990؛ اوبریر، ساب، ویلهلم، و ساندر، 2007؛ اوبریر، ساب، ویلهلم، و ویتمن، 2008).


 

دیدگاهتان را بنویسید