مقاله ترجمه شده درباره شبکه های پرواز موقت (FANETs) – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

شبکه های پرواز موقت (FANETs): بررسی


عنوان انگلیسی مقاله:

Flying Ad-Hoc Networks (FANETs): A survey


کلمات کلیدی مقاله:

شبکه های موقت، MANET، VANET ،UAV متعدد


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

هوش مصنوعی، هوش ماشین و رباتیک، مهندسی کنترل و مکاترونیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. موارد کاربرد FANET

2.1. گسترش مقیاس پذیری عملیات UAV متعدد

2.2. ارتباط قابل اطمینان UAV متعدد

2.3. UAVهای جمعی

2.4. FANET به منظور کاهش محموله و هزینه

3. ویژگی های طراحی FANET

3.1. تفاوت های بین FANET و شبکه های موقت موجود

3.1.1.حرکت گره

3.1.2. مدل حرکت

3.1.3. تراکم گره

3.1.4. تغییر توپولوژی

3.1.5. مدل انتشار امواج رادیویی

3.1.6. مصرف برق و طول عمر شبکه

3.1.7 قدرت محاسباتی

3.1.8. مکانیابی

3.2. ملاحظات طراحی FANET

3.2.1. سازگاری

3.2.2. مقیاس پذیری

3.2.3. تاخیر

3.2.4. محدودیت های سکوی UAV

3.2.5. الزامات پهنای باند

4. پروتکل های ارتباطی برای FANET

4.1. لایه فیزیکی

4.1.1. مدل انتشار امواج رادیویی

4.1.2. ساختار آنتن FANET

4.1.3. مسائل تحقیقاتی بررسی نشده

4.2. لایه ی MAC

4.2.1. چالش های لایه MAC در FANET

4.2.2. لایه MAC در FANET مبتنی بر آنتن جهت دار

4.2.3. لایه MAC با پذیرش امواج رادیویی کامل دوطرفه و چند بسته ای

4.2.4 مسائل تحقیق بررسی نشده

4.3. لایه شبکه

4.3.1. مسائل تحقیق بررسی نشده

4.4.1. مسائل تحقیق بررسی نشده

4.5. معماری لایه متقاطع

5. بستر آزمون و شبیه ساز FANET

5.1. مسائل تحقیق بررسی نشده

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

One of the most important design problems for multi-UAV (Unmanned Air Vehicle) systems is the communication which is crucial for cooperation and collaboration between the UAVs. If all UAVs are directly connected to an infrastructure, such as a ground base or a satellite, the communication between UAVs can be realized through the in-frastructure. However, this infrastructure based communication architecture restricts the capabilities of the multi-UAV systems. Ad-hoc networking between UAVs can solve the problems arising from a fully infrastructure based UAV networks. In this paper, Flying Ad-Hoc Networks (FANETs) are surveyed which is an ad hoc network connecting the UAVs. The differences between FANETs, MANETs (Mobile Ad-hoc Networks) and VANETs (Vehicle Ad-Hoc Networks) are clarified first, and then the main FANET design challenges are introduced. Along with the existing FANET protocols, open research issues are also discussed.

چکیده

یکی از مهم ترین مشکلات طراحی برای سیستم های UAV متعدد (هواپیمای بدون سرنشین) ارتباط است که برای همکاری و همیاری بین UAV ها بسیار مهم تلقی می شود. اگر همه ی UAV ها مستقیما به زیرساختی مانند پایگاه زمینی یا یک ماهواره متصل باشند، ارتباطات بین UAV می تواند از طریق زیرساخت تحقق یابد. با این وجود، معماری ارتباطی مبتنی بر زیرساخت، قابلیت سیستم های UAV متعدد را محدود می سازد. شبکه های موقت بین UAV می تواند مشکلات ناشی از شبکه ی UAV بر مبنای زیرساخت را برطرف سازند. در این مقاله، شبکه پرواز موقت (FANETs) مورد بررسی قرار می گیرند که شبکه ی موقت متصل به UAV هستند. تفاوت های بین FANETs، MANETs (شبکه ی موقت تلفن همراه) و VANET (شبکه موقت وسایل نقلیه) در ابتدا مشخص می شوند و سپس چالش های اصلی FANET معرفی می گردند. به همراه پروتکل های موجود FANET، مسائل تحقیق بررسی نشده نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید