مقاله ترجمه شده درباره تشکیل خوشه های صنعتی با استفاده از روش های مجازی – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تشکیل خوشه های صنعتی با استفاده از روش های مجازی


عنوان انگلیسی مقاله:

Formation of industrial clusters using method of virtual enterprises


کلمات کلیدی مقاله:

خوشه صنعتی، سیاست خوشه بندی، سیاست های صنعتی، شرکت (سرمایه گذاری) مجازی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت صنعتی، مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

خوشه های صنعتی و سیاست خوشه بندی

رویکرد خوشه: منافع و نگرانی ها

سرمایه گذاری های مجازی برای خوشه ها

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The paper is devoted to the questions of cluster policy and formation of industrial clusters. The purpose of the research is to investigate the possibility of creating an innovative industrial cluster in the form of a virtual enterprise. During this research, definitions of cluster and cluster approach given by M. Porter were clarified, and benefits and concerns of cluster policy were identified. For cluster to be effective and to achieve such goals as: reducing production and transaction costs, effective collaboration of resources, increasing innovation activity, development of new technologies, etc., it is proposed to apply the method of virtual enterprises in order to form innovative industrial cluster. In Europe the concept of “virtual cluster” has been used for a long time, being the subject of many studies, and currently there is widespread transition from physical connections in a cluster to virtual communications that helps to create competitive advantage in a rapidly changing innovation economy. In Russian Federation the concept of a virtual cluster practically does not exist, because there is lack of legislation in this area, lack of necessary infrastructure in the economy and low efficiency of different institutions. However, usage of this form of clusters seems to be effective and promising.

چکیده

این مقاله به مسائل مربوط به سیاست های خوشه ای و تشکیل خوشه های صنعتی اختصاص داده شده است. هدف از این پژوهش، بررسی امکان ایجاد خوشه صنعتی جدید به شکل یک شرکت مجازی می باشد. در طی این تحقیق، تعاریف مربوط به خوشه و روش خوشه بندی توسطM .پورتر بدست آمده، روشن شده و منافع و نگرانی های سیاست خوشه ای مشخص شده اند. برای خوشه بندی موثر و رسیدن به اهدافی مانند: کاهش تولید و هزینه های معامله، اشتراک موثر منابع، افزایش فعالیت جدید، توسعه فن آوری های جدید، و غیره، اجرای روش شرکت مجازی به منظور تشکیل خوشه های صنعتی جدید آن پیشنهاد شده است.

در اروپا مفهوم “خوشه مجازی” برای مدت زمان طولانی استفاده شده است، که موضوع بسیاری از مطالعات می باشد، و در حال حاضر انتقال گسترده از اتصالات فیزیکی در یک خوشه به ارتباطات مجازی وجود دارد که سریعا به ایجاد رقابت در اقتصاد جدید در حال تغییرکمک می کند. در اتحادیه روسیه مفهوم یک خوشه مجازی عملا وجود ندارد، زیرا در این منطقه به دلیل قانونگذاری ضعیف، عدم زیرساخت های لازم در اقتصاد و بهره وری پایین نهادهای مختلف وجود دارد. با این حال، استفاده از این شکل خوشه بندی موثر و امیدبخش به نظر می رسد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید