مقاله ترجمه شده درباره نقش کیفیت رابطه برند و رفتار شهروندی برند – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تساوی مارک بر مبنای فرانشیز: نقش کیفیت رابطه برند و رفتار شهروندی برند


عنوان انگلیسی مقاله:

Franchisee-based brand equity: The role of brand relationship quality and brand citizenship behavior


کلمات کلیدی مقاله:

ارزش برند مبتنی بر فرانشیز، نام تجاری بی تو بی، کیفیت ارتباط نام تجاری، رفتار شهروندی برند، شراکت franchisor ،مدت زمان ارتباط


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی، مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

خلاصه

مقدمه

2. چارچوب نظری، مرور متن و فرضیات

2.1 نظریه تبادل اجتماعی و مدیریت مارک بر مبنای هویت

2.FBBE

2.2.1. ارزش رابطه دیدگاه franchisee

2.2.2. تصویر مارک دیدگاه franchisee

2.2.3. ثبات برند دیدگاه franchisee

2.3. BRM

2.4. BRQ

2.5. BCB

2.6. تاثیر BCB بر ابعاد FBBE

BCB .2.6.1 و میزان رابطه درک شده franchisee

2.6.2. تصویر برند درک شده franchisee

2.6.3. BCB و ثبات برند درک شده franchisee

2.7. تاثیر متوسط صلاحیت franchisor و مدت رابطه

3. روش شناسایی

3.1 روش های نمونه برداری

3.2. توسعه اندازه گیری

3.3. مدل های تجزیه و تحلیلی و اندازه گیری

4. تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج

4.1 نتایجی از اثرات مستقیم و واسطه

4.2. مدل های متناوبی، امتحان سایر اثرات غیرمستقیم و مستقیم

4.3. نتایج واسطه ایی تعدیل شده

5. بحث

5.1. مفاهیم نظری

5.2. مفاهیم مدیریتی

5.3. محدودیت ها و جهات پژوهشی برای پژوهش آینده

سپاس گذاری ها

پیوست 1


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Despite the evidence that brand management is core to the success of franchising businesses, limited empirical work has focused on branding in such business-to-business (B2B) exchanges. Integrating social exchange theory and the identity-based brand management framework, this study proposes that brand relationship quality is crucial in promoting franchisee brand citizenship behavior that can enhance brand equity attributable to franchisees, thereby advancing a model of ‘franchisee-based brand equity’ (FBBE). Survey results from 352 franchisees in franchised B2B exchanges suggest that brand relationship quality promotes brand citizenship behavior, thereby enhancing FBBE. Additionally, moderated mediation analysis indicates that the indirect effect of brand relationship quality on FBBE via brand citizenship behavior is stronger when franchisor competence is high. However, franchisor–franchisee relationship duration has no moderating effects on these relationships. The findings of this study have implications for franchising practitioners that are interested in understanding the role of brand relationship management in promoting franchisee brand citizenship behavior and FBBE.

خلاصه

با وجود اینکه مدیریت مارک، هسته ی موفقیت کسب و کار franching می باشد، کار تجربی محدود شده، تمرکز بر مارک گذاری در چنین تبادلات کسب و کار برای کسب و کار (B2B) دارد. نظریه ی تبادل اجتماعی سازگار و چارچوب مدیریت مارک بر پایه ی مارک در این مطالعه پیشنهاد می کند که کیفیت رابطه ی مارک در ترویج رفتار شهروندی مارک franchisee مهم می باشد که می تواند تساوی مارک نسبت به franchisee را افزایش دهد بنابراین یک مدل پیشرفته ی تساوی مارک بر پایه ی franchisee (FBBE) را ایجاد می کند. تحقیق نتایج 352franchisee در تبادلات B2B franchise شده، پیشنهاد می کند که کیفیت روابط مارک، رفتار شهروندی و در نتیجه FBBE را افزایش می دهد. بعلاوه، تجزیه و تحلیل دلالی (وساطتی) تعدیل شده، نشان می دهد که اثر غیر مستقیم کیفیت رابطه ی مارک بر روی FBBE از طریق رفتار شهروندی برند زمانی قویتر می باشد که صلاحیت franchisor بالا باشد. به هر حال مدت زمان رابطه ی franchisor-franchisee هیچ تاثیر تعدیل کننده ایی بر این روابط ندارد. یافته های این مطالعه پیامدهایی برای شاغلان franchisingدارد که علاقه مند به درک نقش مدیریت رابطه ی برند در ترویج رفتار شهروندی برند franchisee و FBBE می باشند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید