مقاله ترجمه شده درباره سرمایه گذاری بیش از اندازه و حاکمیت شرکتی در چین – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

جریان نقدی آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و حاکمیت شرکتی در چین


عنوان انگلیسی مقاله:

Free Cash Flow, Over-Investment and Corporate Governance in China


کلمات کلیدی مقاله:

جریان نقدی آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه، حاکمیت شرکتی، چین


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی و مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد مالی، مدیریت مالی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. داده ها و روش شناسی

2.1. منابع داده ها و انتخاب نمونه

2.2. تعاریف و آماره های توصیفی

2.2.1. تعاریف

2.2.2. آماره های توصیفی

2.3. مدل هزینه سرمایه گذاری

3. جریان نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش از اندازه

4. تاثیر حاکمیت شرکتی

4.1. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی در نمونه کامل

4.2. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی در نمونه های فرعی

5. بررسی استحکام

5.1. تقسیم بندی بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سرمایه گذاری کم اندازه

5.2. نقطه برش بزرگ ترین سهامداری

5.3. درونزایی معیارهای اندازه گیری حاکمیتی

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

we investigate whether and how free cash flow and corporate governance characteristics affect firm level investments, using a sample of 865 Chinese listed firms. Consistent with the agency cost explanation, we find that firms’ over-investment is more sensitive to current free cash flow and that over-investment is more pronounced in firms with positive free cash flows. Also, we find that certain corporate governance characteristics are significantly related to firm level investment. Further, we divide the full sample into two subsamples: over-investment firms and under-investment firms. For over-investment firms, our evidence indicates that higher state-ownership concentration boosts over-investment, while firms with higher proportion of tradable shares, larger board size of supervisors or higher leverage mitigate over-investment. For underinvestment firms, our evidence shows that firms with higher state-ownership concentration, larger board size of directors or higher proportion of outside directors are associated with severer under-investment, while firms with higher leverage or higher proportion of tradable shares alleviate under-investment.

چکیده

ما به بررسی اینکه آیا و چگونه ویژگی های جریان نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی سرمایه گذاری در سطح شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند با استفاده از یک نمونه متشکل از 865 شرکت ثبت شده چینی پرداختیم. سازگار با توضیح هزینه نمایندگی، دریافتیم که سرمایه گذاری بیش از اندازه شرکت ها حساسیت بیشتری نسبت به جریان نقدی آزاد کنونی داشته و سرمایه گذاری بیش از اندازه در شرکت های دارای جریان نقدی آزاد مثبت برجسته تر می باشد. ما هم چنین دریافتیم که برخی از ویژگی های حاکمیت شرکتی به صورت معنی داری با سرمایه گذاری در سطح شرکت ارتباط دارند. به علاوه، ما نمونه کامل را به دو نمونه فرعی تقسیم نمودیم: شرکت های با سرمایه گذاری بیش از اندازه و شرکت های با سرمایه گذاری کم اندازه. برای شرکت های با سرمایه گذاری بیش از اندازه، شواهد ما نشان می دهد که تمرکز مالکیت دولتی بیشتر منجر به تقویت سرمایه گذاری بیش از اندازه می گردد در حالی که شرکت های با نسبت بالاتری از سهام قابل معامله، اندازه بزرگ تر هیات ناظران و یا اهرم بالاتر منجر به تقلیل سرمایه گذاری بیش از اندازه می گردند. برای شرکت های دارای سرمایه گذاری کم اندازه، شواهد ما نشان می دهد که شرکت های با تمرکز مالکیت دولتی بالاتر، اندازه بزرگ تر هیات مدیره و یا نسبت بالاتری از مدیران بیرونی با سرمایه گذاری کم اندازه شدیدتری در ارتباط هستند در حالی که شرکت های با اهرم بالاتر و یا نسبت بالاتری از سهام قابل معامله سرمایه گذاری کم اندازه را کاهش می دهند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید