مقاله ترجمه شده درباره تحلیل تماس دنده های اصطکاکی در امتداد و راستای چرخ دندانه ساده با به کارگیری روش جز محدود – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تحلیل تماس دنده های اصطکاکی در امتداد و راستای چرخ دندانه ساده با به کارگیری روش جز محدود


عنوان انگلیسی مقاله:

Frictional Tooth Contact Analysis along Line of Action of a Spur Gear Using Finite Element Method


کلمات کلیدی مقاله:

جزء متناهی، تنش تماس، راستا و امتداد، جفت چرخدنده


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان، مکانیک خودرو و طراحی جامدات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده مقاله

1- مقدمه

2- تحلیل های نظری

3- نتایج و استدلال

4. اعتبار یابی مدل

5-نتیجه گیری


قسمتی از  ترجمه مقاله:

2- تحلیل های نظری

مرحله اصلی در تحلیل جفت دندانه ای چرخ دنده محاسبه توزیع بار بر دامنه و شکم چرخ دهنده در چرخ دنده مشبک است . توزیع بار بر دامنه های دندانه دار چر خ دنده مشکب و چرخ دنده ساده یکنواخت نیست . بنابراین ، پینیون و چرخ دنده به روش متفاوتی در انتقال جفت چرخ دنده گرفتار و درگیر می شود. توزیع بار در سرتاسر مسیر تماس روی دامنه دندانه ای چرخ دنده با ضرایب توزیع بار ( شکل 1) نشان و ارایه می شود. اگر n جفت دندانه به طور همزمان مشبک شوند ، و Fx بار انتقال داده شده به وسیله x ام جفت دندانه باشد ، آنگاه ضریب توزیع بار با عبارت زیر بدست می آید


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید