مقاله ترجمه شده درباره تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی و کاربردها – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی و کاربردها – مرور 2 دهه از سال 1994 تا 2014


عنوان انگلیسی مقاله:

Fuzzy multiple criteria decision-making techniques and applications – Two decades review from 1994 to 2014


کلمات کلیدی مقاله:

تصمیم گیری چند معیاره فازی، تصمیم گیری چند معیاره، متون مروری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 تحقیق در عملیات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- بررسی متون مرتبط با روش های تصمیم گیری فازی

3- روش تحقیق

4- نتایج:

4.1. گروه بندی و مشاهدات

4.2 زمینه گروه

4.3. زمینه مهندسی

4.4 زمینه مدیریت و کسب وکار

4.5 زمینه علم و تکنولوژی

4.6 توزیع مبتنی بر ابزارها و روش های MCDM فازی و MCDM

4.7 توزیع مبتنی بر ابزارها و روش های MCDM فازی

4.8 توزیع مبتنی بر سال انتشار

4.9 توزیع بر اساس ملیت نویسنده

5. بحث

6- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2. Literature review on the fuzzy decision-making approaches Over the years, numerous FMCDM methods have been proposed in the literature, which are different in areas such as the type of questions asked, theoretical background, and type of obtained results. A number of methods have been designed for a particular problem, hence inapplicable to other problems. Recently, a number of FMCDM methods have been introduced to choose the best compromise options. The FMCDM approaches have been developed not only by the motivation received from various real-life problems that require the consideration of multiple criteria, but also by the desire of practitioners for enhancing decision-making techniques through recent developments occurred in computer technology, scientific computing, and mathematical optimization (Wiecek,Ehrgott, Fadel, & Rui Figueira, 2008). All methods are mainly aimed to make the decision making process better-informed and more formalized.

2- بررسی متون مرتبط با روش های تصمیم گیری فازی
در طی چندین سال، روش های FMCDM در مقالات پیشنهاد شده اند، که در حوزه هایی مانند نوع سوالات پرسیده شده، پیش زمینه های نظری، و نوع نتایج به دست آمده متفاوت هستند. یک تعدادی از روش ها برای یک مساله خاص طراحی شده اند، بنابراین، برای سایر مسایل قابل کاربرد نمی باشند. اخیرا، یک تعدادی از روش های FMCDM برای انتخاب بهترین گزینه ها معرفی شده اند. روش های FMCDM نه تنها به وسیله-ی محرک های دریافت شده از مسایل مختلف دنیای واقعی که نیاز به ملاحظه¬ی چندین معیار دارند، توسعه پیدا کرده اند بلکه همچنین به وسیله¬ی تمایل شاغلین برای بهبود تکنیک های تصمیم گیری از طریق پیشرفت های اخیری که در تکنولوژی کامپیوتر، محاسبه¬ی علمی و بهینه سازی ریاضی ایجاد شده است نیز پیشرفت کرده اند (Wiecek, Ehrgott, Fadel, & Rui Figueira, 2008). اساسا هدف همه¬ی روش ها، ایجاد فرایندهای تصمیم گیری آگاهانه تر و رسمی تر می باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید