مقاله ترجمه شده درباره بررسی شبکه ‌های عصبی فازی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی شبکه ‌های عصبی فازی


عنوان انگلیسی مقاله:

Fuzzy neural networks: A survey


کلمات کلیدی مقاله:

شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های یادگیری، رگرسیون، کنترل‌کننده فازی، سیستم‌های هوشمند فازی، تحلیل سلسله مراتبی، معادلات فازی، تقریب‌گر عمومی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

ریاضی و مهندسی کامپیوتر


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 هوش مصنوعی، مهندسی الگوریتم ها و محاسبات و ریاضی کاربردی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. مقالات

3. یادگیری

3.1. پس‌انتشار فازی

3.2. پس‌انتشار در برش‌های α

3.3. پس‌انتشار مبتنی بر برش α

3.4. تحقیق تصادفی

3.5. الگوریتم‌های ژنتیکی

3.6. هرج و مرج فازی

3.7. دیگر روش‌های یادگیری

4. برنامه‌های کاربردی

4.1. رگرسیون فازی

4.2. کنترل‌کننده فازی

4.3. سیستم هوشمند فازی

4.4. تحلیل سلسله مراتبی فازی

4.5. معادلات ماتریس فازی

4.6. تقریب‌گرهای عمومی

4.7. برنامه‌های کاربردی دیگر

5. خلاصه و نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

In this paper a fuzzy neural network will be a layered, feedforward, neural net that has fuzzy signals and/or fuzzy weights. We survey recent results on learning algorithms and applications for fuzzy neural networks.

1.Introduction

In this section we will first describe what we mean by a neural net, hybrid neural net, fuzzy neural net, and hybrid fuzzy neural net. Then we introduce notation that will be used in the rest of the paper. Consider the three layered, feedforward, neural net shown in Fig. 1. For simplicity we have assumed only two input neurons, one hidden layer, and one output neuron. We begin by having the signals and weights of all real numbers.

چکیده
در این مقاله، شبکه عصبی فازی عبارت است از یک شبکه عصبی لایه‌‌ای پیشخور که از سیگنال‌های فازی و وزن‌های فازی برخوردار می‌باشد. در اینجا نتایج جدید بدست آمده از برنامه‌های کاربردی و الگوریتم‌های یادگیری مربوط به شبکه‌های عصبی فازی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1.مقدمه
ما در این بخش نخست به تشریح مفهوم خود از یک شبکه عصبی، شبکه عصبی فازی و شبکه عصبی فازی ترکیبی خواهیم پرداخت. سپس نشان‌گذاری که در بقیه بخش‌های این مقاله مورد استفاده قرار خواهد گرفت را ارائه می‌دهیم. به شبکه عصبی پیشخور سه لایه که در شکل 1 نشان داده شده است، توجه کنید. ما برای سهولت کار تنها دو نورون ورودی، یک لایه مخفی و یک نورون خروجی را در نظر گرفته‌ایم و کار را با سیگنال‌ها و وزن‌های تمام اعداد حقیقی شروع می‌کنیم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید