مقاله ترجمه شده درباره تجمع نانو ذرات طلا مبتنی بر آزمایش رنگ سنجی برای شناسایی بتای کازئین در شیر گاو – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تجمع نانو ذرات طلا مبتنی بر آزمایش رنگ سنجی برای شناسایی بتای کازئین در نمونه های شیر گاو


عنوان انگلیسی مقاله:

Gold nanoparticle aggregation-based colorimetric assay for b-casein detection in bovine milk samples


کلمات کلیدی مقاله:

بتای کازئین، شناسایی، شیر، نانوذرات طلا


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی فیزیک، شیمی تجزیه، شیمی کاربردی و نانو شیمی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. آزمایش

2.1. مواد و شناساگرها

2.2. سنتزی از AuNPs

2.3. آماده سازی McAb-AuNPs و PcAb-AuNPs دوگانه

2.4. تجزیه و تحلیل از محلول استاندارد

2.5. گزینشی از آزمایش رنگ سنجی

2.6. تجزیه و تحلیل از نمونه های واقعی

3. نتایج و بحث

3.1. حساسیت نمونه برای شناسایی با چشم غیر مسلح

3.2. حساسیت آزمایش برای برآورد طیف UV-VIS

3.3. پویایی واکنش نمونه

3.4. ثبات نمونه

3.5. گزینشی از آزمایش

3.6. قابلیت اجرای آزمایش

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

There are four major caseins (CNs) in bovine milk, namely as1-, as2-, b-, and j-CN. b-CN makes up 37% of the casein content and is steady (Johansson et al., 2009). Therefore, the quantity of b-CN could be used as an index to evaluate the quality of bovine milk. Kjeldahl method is the officially recognized standard method for quality evaluation of bovine milk (Kamizake, Gonçalves, Zaia, & Dimas, 2003). However, it has two main problems: the relatively long testing time and the necessity to carry out two analyses to determine the difference between non-protein nitrogen content and total protein nitrogen content. Other reported methods, such as optical immunosensor based assay (Muller-Renaud, Dupont, & Dulieu, 2004), electrospray-ionisation mass spectrometric detection (Gaucheron, Mollé, Léonil, & Maubois, 1995), and chromatography method (Bramanti, Sortino, Onor, Beni, & Raspi, 2003; Bramanti, Sortino, & Raspi, 2002) require complicated handling procedures or technical expertise.

1. مقدمه
چهار کازئین عمده (CNS) در شیر گاو وجود دارد، یعنی as1-، as2-، بتا، و J-CN. بتای-CN از 37 درصد از محتوای کازئین تشکیل شده و ثابت است (جانسون و همکاران، 2009). بنابراین، مقدار B-CN می تواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت شیر گاو استفاده شود. روش Kjeldahl روشی به رسمیت شناخته شده و استاندارد برای ارزیابی کیفیت شیر گاو است. با این حال، در آن دو مشکل اصلی وجود دارد: آزمایش نسبتا طولانی مدت و ضرورت به انجام دو تجزیه و تحلیل برای شناسایی تفاوت بین نیتروژن غیر پروتئینی و محتوای نیتروژن کل پروتئین. دیگر روش های گزارش بصورت زیر است، مانند آزمایش مبتنی بر حسگر نوری، یونیزاسیون electrospray برای شناسایی طیف سنجی، و آزمایش کروماتوگرافی که به روشهای متفاوت یا تخصصی فنی نیازمند است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید