مقاله ترجمه شده درباره حکومت، بازده و ریسک پذیری در بانکداری چین – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

حکومت، بازده و ریسک پذیری در بانکداری چین


عنوان انگلیسی مقاله:

Governance, efficiency and risk taking in Chinese banking


کلمات کلیدی مقاله:

حکومت هیئت مدیره، بهره وری بانک، کیفیت دارایی ها، مالکیت بانک، جبران خسارت مربوط به عملکرد، بخش بانکی چین، نلایندر دسترس XXX


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد پول و بانکداری، مهندسی مالی و ریسک، بانکداری و مدیریت مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.اصلاحات مهم در بخش بانکی چینی

2.1. پیشرفت های اخیر در ساختار نظارتی بانک چین: نظر کلی

3. ساختار مفهومی و فرضیه تجربی

3.1. حکومت هیئت مدیره: اندازه، ترکیب و عملکرد

3.1.1. اندازه هیئت مدیره

3.1.2. ترکیب هیئت مدیره (زن، خارجی، اجرایی، و مستقل)

3.1.3. عملکرد هیئت مدیره (دوگانگی مدیر عامل و جلسات مکرر)

3.2آزمایش اثرات مالکیت و پرداخت مربوط به عملکرد مدیر عامل

4. روش شناسی و داده

4.1. مدل

5. نتایج تجربی

5.1. ویژگی های هیئت مدیره، بهره وری و خطر: مدل پایه

5.2. آزمون های اضافی

6. نتیجه گیری

تشکر و قدردانی

ضمیمه الف: تعریف متغیرها

ضمیمه B اندازه گیری سود و هزینه بهره وری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

We employ a hand-collected unique dataset on banks operating in China between 2003 and 2011 to investigate the impact of board governance features (size, composition and functioning) on bank efficiency and risk taking. Our evidence suggests that board characteristics tend to have a greater influence on banks’ profit and cost efficiency than on loan quality. We find that the proportion of female directors on the board appears not only to be linked to higher profit and cost efficiency but also to lower traditional banking risk. Similarly, board independence is associated with higher profit efficiency of banks; while the opposite is found for executive directors and in the presence of dual leadership of the CEO/chairperson. Among the control variables, we found that liquidity negatively affects profit and cost efficiency, while positively affecting risk. Interestingly, we find some evidence of an incremental effect of specific board characteristics on efficiency for banks with more concentrated ownership structures and state-owned institutions; while for banks with CEO performance-related pay schemes the effect on efficiency when significant is usually negative. Our results offer useful insights to policy makers in China charged with the task of improving the governance mechanisms in banking institutions.

چکیده

ما از یک مجموعه داده منحصر به فرد جمع آوری شده در بانک های عامل در چین بین سال های 2003 و 2011 به منظور بررسی تاثیر ویژگی های حکومت هیئت مدیره (ندازه، ساختار و عملکرد) در بهره وری بانک و ریسک پذیری استفاده کردیم. شواهد نشان می دهد که هیئت مدیره تمایل دارند تا اثرگذاری بیشتری بر سود بانک ها و بهره وری هزینه نسبت به کیفیت وام داشته باشند. ما متوجه شدیم که نسبت مدیران زن در هیئت مدیره به نظر می رسد نه تنها به سود بالاتر و بهره وری هزینه بلکه به کاهش خطر ابتلا به بانکداری سنتی نیز مرتبط باشد. به طور مشابه، استقلال هیئت مدیره به بهره وری سود بالاتر بانک ها مربوط می شود. در حالی که در مقابل برای مدیران اجرایی و با حضور رهبری دوگانه یعنی مدیر عامل شرکت یا رئیس یافت می شود. در میان متغیرهای کنترل، ما متوجه شدیم که نقدینگی بطور منفی بر سود و بهره وری هزینه، تاثیر می گذارد در حالی که بطور مثبت بر ریسک تاثیر می گذارد. جالب توجه است، ما شواهدی از یک اثر افزایشی از ویژگی های هیئت مدیره خاص در بهره وری برای بانک ها با ساختار مالکیت غلیظ تر و نهادهای دولتی را پیدا کردیم؛ در حالیکه بانک ها با عملکرد مربوط به مدیر عامل، طرح های اثر بر روی بهره وری را پرداخت می کند زمانیکه معمولا منفی است. نتایج ما برای سیاست گذاران در چین بینش مفیدی را ارائه می دهد که مسئول وظیفه بهبود مکانیسم های حاکمیت در موسسات بانکی است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید