مقاله ترجمه شده درباره اصلاح زمین با استفاده از پی لنگرگاهی شمعی گرانول – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اصلاح زمین با استفاده از پی لنگرگاهی شمعی گرانول


عنوان انگلیسی مقاله:

Ground Improvement Using Granular Pile Anchor Foundation


کلمات کلیدی مقاله:

لنگرگاه شمعی گرانول، شمع گرانول، نیروهای آپ لیفت (بالا برنده)، ظرفیت کششی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه و مدیریت ساخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مطالعه آزمایشگاهی

2.1 مواد مورد استفاده

3. نتایج و بحث

3.1 اثر تغییر در چگالی نسبی مواد پر کردنی

3.2 اثر تغییر قطر شمع

3.3 مقایسه شمع های گرانول غلاف دار و بدون غلاف

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Stone columns/granular piles are effective and efficient over various other methods of ground improvement because of their ability to improve the performance of different soils varying from soft, loose sand deposits to waste fill sites. Granular piles in conventional form cannot be used as tension members to offer resistance to pullout or uplift forces generated under tall structures like transmission towers, overhead tanks or other similar structures and also for the footings resting on expansive soil. The inherent nature of the granular pile is modified by placing a metallic plate at the bottom of the granular pile and connecting the same to the footing with a cable or a rod. The pullout or tensile forces generated are transmitted to the base of the granular pile with the modification at the base of the granular pile. The uplift resistance depends on (i) the weight of the granular pile and (ii) the shearing resistance along the soil-granular pile interface. The force in the pile anchor is transmitted to pile-soil interface by virtue of a base plate that is rigidly connected to the anchor. The uplift capacity of pile anchor determines the behaviour of foundation connected to it.

1. مقدمه
شمع های گرانول/ستونی سنگی به دلیل قابلیت شان در بهبود و اصلاح عملکرد خاک های مختلف از خاک نرم گرفته تا ماسه سست که در سایت های انباشت زباله دپو شده اند، نسبت به دیگر روش های مختلف اصلاح زمین موثر تر و کارامد تر هستند. شمع های گرانول به شکل سنتی را نمی توان به عنوان اعضای کششی برای ایجاد مقاومت در مقابل نیروهای کششی به سمت بیرون یا نیرو های آپ لیفت (بالا برنده) ایجاد شده زیر ساختمان های بلند مثل برج های مخابره، مخازن روی ارتفاع، یا دیگر سازه های مشابه، و همچنین برای پایه های متکی بر روی خاک منبسط، استفاده کرد. طبیعت ذاتی شمع گرانول به صورتی اصلاح شده است که یک صفحه فلزی در پایین شمع گرانول قرار می گیرد و به صورت مشابه با یک کابل یا میله به پایه ها متصل می شود.
نیرو های به سمت بیرون یا کششی تولید شده به پایه شمع گرانول با اصلاح در پایه شمع گرانول، انتقال داده می شود. مقاومت بالا برنده به موارد زیر وابسته است: 1) وزن شمع گرانول، و 2) مقاومت برشی بین سطح بیرونی شمع گرانول-خاک. نیروی موجود در لنگرگاه شمع توسط فضای صفحه پایه که به صورت صلب به لنگرگاه (مهار بند) اتصال دارد، به سطح اتصال شمع-خاک انتقال می یابد. ظرفیت بالا برنده لنگرگاه شمعی، رفتار پی متصل به آن را، تعیین می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید