مقاله ترجمه شده درباره اثرات بهداشتی مشاهده مناظر انواع چشم اندازها در روانشناسی محيط نگر


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثرات بهداشتی مشاهده مناظر انواع چشم اندازها در روانشناسی محيط نگر


عنوان انگلیسی مقاله:

Health effects of viewing landscapes – Landscape types in environmental psychology


کلمات کلیدی مقاله:

شاهد مبنا، التيام، طبيعت، ترميم، درمانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

روانشناسی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

اهداف و مقاصد

روش

نتايج

اثرات بهداشتي گزارش شده مواجهه با نماي چشم انداز

روش هاي تحقيق و اقدامات مورد استفاده جهت ارزيابي اثرات بهداشتي

گروه هاي پاسخ دهنده

بحث

مناظر مورد استفاده در روانشناسي محيط نگر

تحقيقات مربوط به طبيعت و بهداشت

ملاحظات روش شناختي

نیاز شکاف هاي دانش به تحقیقات بیشتر

نتيجه گيري


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction

The links between landscape and health are increasingly recognized as important in research and at the policy level. The European Landscape Convention (Council of Europe, 2000, p. 2) aims to promote landscape protection, management and planning, considering landscape as ‘‘a key element of individual and social well-being’’. The World Health Organization (1946, p. 1) defines health as ‘‘a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity’’. This understanding of landscape and health provides the background for our approach to investigating the evidence for the role of exposure to the visual landscapes for individual and social health and well-being. Our definition of health effects reflects the broad health definition of the WHO, encompassing effects on physical, mental and social well-being. Society is facing increasing challenges with stress-related diseases, and knowledge about the way the visual landscape affects health and well-being can help mitigate stress and increase restoration. Knowledge about how different landscapes and landscape elements contribute to health improvement is needed to provide new design solutions beneficial to human health.

مقدمه
پيوندهاي بين چشم انداز و بهداشت به طور فزاينده اي به عنوان بخش مهمي از پژوهش و سياست شناخته شده اند. هدف کنوانسيون مناظر اروپا (شوراي اروپا، 2000، ص. 2) ارتقاء سطح حفاظت از چشم اندازها، مديريت و برنامه ريزي با توجه به چشم انداز به عنوان” عنصري مهم در سلامت فردي و اجتماعي ” مي باشد. سازمان جهاني بهداشت “سلامتي” را اينگونه تعريف كرده است: ” حالت بهزيستي کامل جسمي، رواني و سلامت اجتماعي و نه صرفا فقدان بيماري يا معلوليت “. اين ادراک از چشم انداز و سلامتي زمينه را براي رويکرد ما در بررسي شواهد نقش مواجهه با مناظر ديداري در بهداشت و سلامت فردي و اجتماعي فراهم مي كند. تعريف ما از اثرات بهداشتي نشان دهنده تعريف گسترده سازمان جهاني بهداشت از سلامتي، اثرات فراگير جسمي، رواني و سلامت اجتماعي است. جامعه با چالش هاي روزافزون بيماري هاي مربوط به استرس مواجه است و دانش مربوط به شيوه اي كه چشم انداز ديداري بر بهداشت و سلامت تاثير مي گذارد مي تواند به کاهش استرس و افزايش ترميم کمک كند. دانش چگونگي مساعدت مناظر مختلف و عناصر چشم اندازها به سلامتي، جهت ارائه طراحي جديد راه حل هاي مفيد براي بهداشت انسان ضروري است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید