مقاله ترجمه شده درباره مقاومت بالا به مروپنم در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژينوزا در غیاب کرباپنم ها – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مقاومت بالا به مروپنم در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژينوزا در غیاب کرباپنم ها: نقش انتشار فعال و تغییرات پورین


عنوان انگلیسی مقاله:

High-level resistance to meropenem in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa in the absence of carbapenemases: role of active efflux and porin alterations


کلمات کلیدی مقاله:

 فيبروز كيستيك، پنوموني بيمارستاني، MexAB-OprM، کرباپنم ها ، OprD


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

داروسازی، پزشکی و زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 فارماکولوژی، علوم سلولی و مولکولی، باکتری شناسی پزشکی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

2-مواد و روش ها

2-1- استرین ها

2-2- تست حساسیت

2-3- غربالگری و شناسایی بتالاکتاماز

2-4- بیان پمپ جریان

2.5. بیان پورین و جهش ها

3- نتایج

4- بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Meropenem is widely used in the treatment of pulmonary exacerbations in cystic fibrosis (CF) patients infected by multidrugresistant (MDR) Pseudomonas aeruginosa. Its consumption has promoted the emergence of high-level resistance, often ascribed to expression of carbapenemases in hospital-acquired infections [1]. Upon screening of a collection of 333 P. aeruginosa isolates from CF patients, we observed meropenem minimum inhibitory concentrations (MICs) of ≥64 mg/L in six isolates that did not express carbapenemases. This study aimed to determine the mechanism(s) leading to this high-level meropenem resistance.

مقدمه
مروپنم به طور گسترده در درمان تشدید ریوی در بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک (CF) آلوده شده توسط سودوموناس آئروژينوزا مقاوم به چند دارو (MDR ) استفاده می شود. مصرف آن باعث افزایش ظهور مقاومت سطح بالا شده که اغلب به بیان کرباپنمازها در عفونت های بیمارستانی نسبت داده می شود (1). پس از غربال گری مجموعه ای از 333 ایزوله ی P. aeruginosa از بیماران CF، غلظت های حداقل بازدارندگی مروپنم (MICs ) بیشتر از 64 میلی گرم/لیتر در 6 ایزوله مشاهده شد که کرباپنمازها را بیان نمی کردند. هدف از این مطالعه، تعیین مکانیسم (های) منجر به این مقاومت سطح بالا به مروپنم است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید