مقاله ترجمه شده درباره مدیریت پسماندهای بیمارستانی در استان البحیرا مصر – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدیریت پسماندهای بیمارستانی در استان البحیرا مصر


عنوان انگلیسی مقاله:

Hospital waste management in El-Beheira Governorate, Egyp


کلمات کلیدی مقاله:

زباله های بیمارستان، زباله های پزشکی، مدیریت زباله های پزشکی، مراکز بهداشتی درمانی، شیوه های مدیریت زباله


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

محیط زیست


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازیافت و مدیریت پسماند، مهندسی بهداشت محیط و آلودگی محیط زیست


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. اطلاعات پیش زمینه

2.1. میزان ضایعات

3. مواد وروش ها

3.1. تنظیم و طراحی مطالعه

3.2. جمع آوری داده ها

3.3. نمونه برداری و تجزیه و تحلیل

4. نتایج

4.1. بررسی موسسات پزشکی در استان البحیرا

4.2. بیمارستان های انتخاب شده در شهر دامانهور

4.2.1. مقدار ضایعات تولید شده

4.2.1.1. نرخ تولید

4.2.2. خصوصیات ضایعات تولید شده

4.3. ارزیابی سیستم مدیریت ضایعات بیمارستانی فعلی

4.3.1. جداسازی وجمع آوری ضایعات

4.2.2. نگهداری ضایعات

4.2.3. مدیریت ضایعات

4.2.4. حمل و نقل و دفع نهایی خارج از محل

5. بحث

5.1. میزان ضایعات تولید شده

5.1.1. سرعت تولید

5.2. خصوصیات ضایعات تولید شده

5.3. سیستم مدیریت ضایعات در بیمارستان

5.3.1. جداسازی و جمع آوری ضایعات

5.3.2. نگهداری ضایعات

5.3.3 انجام عملیاتی بر روی ضایعات

5.3.4 انتقال به خارج محل و دفن نهایی

6 نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Medical establishments play important roles in different activities by the use of modern technology to restore and maintain community health through different departments in the establishment and its firms. Medical establishments include hospitals, clinics, medical centres, private practices, home health care, blood banks, veterinary offices, clinical facilities, research laboratories, clinical laboratories, and all unlicensed and licensed medical facilities (Labib et al., 2005). The World Health Organization (WHO), (2000) defines hospital solid waste as ‘‘any solid waste that is generated in the diagnosis, treatment, or immunization of human beings or animals, in research pertaining thereto, or testing of biological, including but not limited to: soiled or blood-soaked bandages, culture dishes and other glassware ’’. It also includes discarded surgical gloves and instruments, needles, lancets, cultures, stocks and swabs used to inoculate cultures and removed body organs.

1. مقدمه
موسسات پزشکی از طریق ایجاد بخش¬ها و موسسات مرتبط و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته نقش مهمی را جهت بازگرداندن و حفظ سلامت و بهداشت جامعه بر عهده دارند. موسسات پزشکی شامل بیمارستان¬ها، کلینیک¬ها، مراکز درمانی، مطب خصوصی، مراقبت¬های خانگی، بانک خون، مطب دامپزشکی، تجهیزات بالینی، آزمایشگاه¬های تحقیقاتی، آزمایشگاه¬های بیمارستانی و مراکز درمانی مجاز و غیرمجاز می¬شود (Labib et al., 2005).
سازمان بهداشت جهانی (WHO) (2002) ضایعات جامد بیمارستانی را به صورت زیر تعریف می¬کند: ” هر گونهزباله جامدی که طی اعمال شناخته شده، ایمن سازی انسان یا حیوان، تحقیقات مربوط به آن یا آزمایشات بیولوژیکی محدود یا شامل آن تولید شود: مانند بانداژهای کثیف یا خونی، ظرف¬های کشت یا سایر شیشه آلات.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید