مقاله ترجمه شده درباره استرس کار حسابرسان روی کیفیت حسابرسی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر می گذارد؟ بر اساس شواهد تجربی بازار بورس چین


عنوان انگلیسی مقاله:

How does auditors’ work stress affect audit quality? Empirical evidence from the Chinese stock market


کلمات کلیدی مقاله:

استرس کاری حسابرسان، تصدی حسابرسی، ویژگی های فردی، کیفیت حسابرسی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری و روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابرسی و روانشناسی صنعتی و سازمانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

تاریخ ادبیات

ارزیابی های نظری و ارائه فرضیه ها

طرح تحقیق

نمونه و داده ها

متغیرها و مدل

تعریف متغیرها

طرح مدل

نتایج تجربی و بررسی ها

تشریح آماری و بررسی ضریب همبستگی

بررسی های چند متغییری

تست اولیه از کل نمونه

بررسی های ثانویه

مفهوم استرس کاری از فردی به فرد دیگر متفاوت می باشد

نقش حسابرسان معتبر

تخصص صنعتی

جنسیت حسابرسان معتبر

سن حسابرسان معتبر

ویژگی های شرکت حسابرسی

ماهیت سرمایه و مشتری های حسابرسی

مسیر دارایی های اختیاری

تست صحت اطلاعات

تست درونی

مقیاس جانشین کیفیت حسابرسی

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

With reference to the Job Demands–Control Model, we empirically examine the effect of auditors’ work stress on audit quality using a sample of Chinese A-share listed companies and their signature auditors from 2009 to 2013. The results show that (1) there is generally no pervasive deterioration in audit quality resulting from auditors’ work stress; (2) there is a significant negative association between work stress and audit quality in the initial audits of new clients; and (3) the perception of work stress depends on auditors’ individual characteristics. Auditors from international audit firms and those in the role of partner respond more strongly to work stress than industry experts. Auditors tend to react more intensively when dealing with state-owned companies. We suggest that audit firms attach more importance to auditors’ work stress and rationalize their allocation of audit resources to ensure high audit quality.

چکیده

با رجوع به مدل کنترل تقاضای شغل، به صورت تجربی به ارزیابی تاثیر استرس کار حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با استفاده از نمونه کمپانی های دارای سهام A و حسابرسان معتبر آنها از سال 2009 تا 2013 پرداختیم. نتایج نشان داد که 1) هیچ افت فراگیری در کیفیت حسابرسی به دلیل استرس کاری حسابرسان وجود ندارد، 2) یک رابطه منفی بین استرس کاری و کیفیت حسابرسی در حسابرسی اولیه مراجعان جدید وجود دارد و 3) مفهوم استرس کاری به ویژگی های شخصیتی و فردی حسابرسان بستگی دارد. حسابرسان شرکت های حسابرسی بین المللی و آنهایی که در نقش شریک بودند از متخصصان صنعت، استرس کاری بیشتری گزارش دادند. حسابرسان زمانیکه با شرکت های دولتی سر و کار دارند عکس العمل های شدید تری از خود نشان می دهند. پیشنهاد ما این است که شرکت های حسابرسی باید اهمیت بیشتری برای استرس کاری حسابرسان قائل شوند و تخصیص منابع حسابرسی آنها را برای اطمینان از کیفیت حسابرسی به روشنی توجیه کنند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید