مقاله ترجمه شده درباره چگونه آزادی اقتصادی، کارآفرینی فرصت و ضرورت در کشورهای OECD – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

چگونه آزادی اقتصادی، کارآفرینی فرصت و ضرورت در کشورهای OECD را تحت تاثیر قرار می دهد


عنوان انگلیسی مقاله:

How economic freedom affects opportunity and necessity entrepreneurship in the OECD countries


کلمات کلیدی مقاله:

آزادی اقتصادی، کارآفرینی فرصت، کارآفرینی ضرورت، کشورهای OECD


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی و مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

کارآفرینی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مروری بر ادبیات

3. داده ها و روش شناسی

3.1. داده ها

3.2. روش شناسی

4. نتایج

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This research addresses the extent to which economic freedom, understood as market economy-oriented institutions and policies, matters for opportunity entrepreneurship and necessity entrepreneurship. To this end, we carry out a panel data dynamic analysis in the OECD countries during the period 2001–2012 by using the system Generalized Method of Moments estimator. We examine the relationship between the Fraser Institute’s economic freedom index and its five areas, and both indicators from the Global Entrepreneurship Monitor on opportunity entrepreneurship and necessity entrepreneurship. We find that economic liberalization tends to encourage opportunity entrepreneurship and to discourage necessity entrepreneurship. In particular, opportunity entrepreneurship seems to benefit from improvements in legal structure and security of property rights and in regulation of credit, labor, and business, while both aspects and more freedom to trade internationally seem to damage necessity entrepreneurship.

چکیده

این پژوهش میزان اهمیت آزادی اقتصادی، که به عنوان نهادها و سیاست های اقتصادگرا درک می شود را برای کارآفرینی فرصت و ضرورت مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تحلیل پویای داده های پنل را با استفاده از سیستم روش تعمیمی برآورد کننده ی لحظات در کشورهای OCED در زمان های 2001 الی 2012 انجام داده ایم. رابطه بین شاخص آزادی اقتصادی موسسه Fraser و پنج حوزه اش و هر دو شاخص از نظارت کارآفرینی جهانی بر کارآفرینی فرصت و ضرورت را مورد بررسی قرار دادیم. دریافتیم که آزادسازی تمایل دارد که کارآفرینی فرصت را تشویق کند و کارآفرینی ضرورت را تضعیف سازد. بویژه، کارآفرینی فرصت به نظر می رسد که از بهبود در ساختار حقوقی و امنیت حق مالکیت و تنظیم اعتبار، کار، تجارت بهره برد، در حالیکه هر دو جنبه و آزادی بیشتر به تجارت بین المللی به نظر می رسد که به کارآفرینی ضرورت آسیب وارد کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید