مقاله ترجمه شده درباره تجزیه و تحلیل D آمینو اسیدهای آزاد طبیعی در پستانداران توسط HPLC – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تجزیه و تحلیل D آمینو اسیدهای آزاد طبیعی در پستانداران توسط HPLC


عنوان انگلیسی مقاله:

HPLC analysis of naturally occurring free d-amino acids in mammals


کلمات کلیدی مقاله:

HPLC، تجزیه و تحلیل کایرال ، D آمینو اسید


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بیوشیمی و میکروبیولوژی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2. کشف مقادیر زیادی D آمینواسید در پستانداران

3. تعیین D آمینواسیدها در پستانداران با استفاده از 10-HPLC

3.1 تعیین D آمینواسیدهای در پستانداران با استفاده از معرف های مشتق زایی کایرال

3.2 تعیین D آمینواسیدها در پستانداران با استفاده از فازهای ثابت کایرال

تعیین اسید آمینه های D در پستانداران با استفاده از 2D-HPLC

4.1- تعیین 2D-HPLC یک D-آمینو اسید اختصاصی

4-2- تعیین همزمان چندین D-آمینو اسید توسط 2D-HPLC

5 – نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

d-Amino acids are the enantiomers of l-amino acids. Although all proteinogenic l-amino acids are abundantly present in living organisms, the amounts of their d-enantiomers are usually at trace levels, especially in the higher animals. However, along with the progress in sensitive and enantioselective analytical methods mostly depending on the chromatographic separation technologies, various d-amino acids were found even in mammals including humans [1]. These d-amino acids are frequently localized to specific tissues in relatively high concentrations, and they are expected as novel drug candidates and biomarkers [2,3]. In this review, we focus on the HPLC analysis of naturally occurring free d-amino acids in mammals.

1- مقدمه
D آمینواسیدها، آناتیومرهای L آمینو اسیدها هستند. اگر چه تمام L- آمینواسیدهای پروتئین زا، به مقدار زیاد در موجودات زنده وجود دارند، مقدار D آنانتیومرهای آن ها به ویژه در حیوانات عالی تر، معمولا به مقدار کم است. با این حال، با پیشرفت های موجود در روش های تحلیلی حساس و انانتیوسلکتیو وابسته به تکنولوژی جداسازی کروماتوگرافی، D اسید آمینه های مختلف حتی در پستانداران از جمله انسان یافت شدند [1]. این D اسید آمینه ها به غلظت نسبتا بالایی در بافت های اختصاصی وجود داشته و به عنوان نامزدهای جدید دارویی و بیومارکرها مدنظر هستند [2،3]. در این مقاله، بر آنالیز HPLC D اسید آمینه های آزاد در پستانداران تمرکز شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید