مقاله ترجمه شده درباره شناسایی و بهره برداری از روابط متقابل بین توانایی های فنی و بازاریابی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

شناسایی و بهره برداری از روابط متقابل بین توانایی های فنی و بازاریابی


عنوان انگلیسی مقاله:

Identifying and Exploiting the Inter relationships between Technological and Marketing Capabilities


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی، استراتژی های توسعه صنعتی و سیاستهای تحقیق و توسعه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

مقدمه توانایی های فنی ، بازاریابی و مکمل به عنوان منابع مزیت رقابتی یک شرکت

روش های موجود برای اندازه گیری توانایی های فنی و بازاریابی

یک روش جدید برای اندازه گیری توانایی های فنی و بازاریابی مرکزی

کاربرد روش ارائه پیشنهاد شده برای مورد شرکت گورنج

شناسایی و ارزیابی توانایی های فنی مرکزی شرکت گورنج

مفاهیمی برای استراتژی شرکت گورنج

بحث

مفاهیم مدیریتی

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction

For many practitioners in the business community, the key challenge is to identify and develop their firm’s core capabilities promptly in order to gain and maintain a competitive edge.1 A profound understanding of the firm’s core technological and marketing capabilities and, in particular, their interrelationships, is crucial as it enables managers to identify which capabilities should be sustained and developed and those that will become irrelevant and should therefore be eradicated. This premise raises some important questions with far-reaching practical and theoretical implications: how can firms identify and evaluate which technological and marketing capabilities can constitute a unique set of strategically-important capabilities and gain a competitive advantage? How can firms account for the interrelationships between technological and marketing capabilities to capture the synergic effects that might arise from their improvements? Finally, once identified, how can a firm select the set of core technological and marketing capabilities and co-ordinate their development to improve performance?

مقدمه :
برای بسیاری از شاغلان در جامعه تجاری ، چالش اصلی شناسایی و توسعه توانایی های مرکزی شرکت آنها به طور سریع برای بهره برداری و حفظ یک حاشیه رقابتی می باشد . یک درک عمیق از توانایی های فنی و بازاریابی هسته مرکزی شرکت ، و بویژه ، روابط متقابل آنها بسیار مهم است ، زیرا این امر مدیران را قادر می سازد که توانایی هایی را که می بایستی تقویت شوند و توسعه داده شوند و توانایی هایی را که نامربوط بوده و بنابراین می بایستی حذف شوند را شناسایی نمایند . این فرضیه اولیه باعث ایجاد تعدادی پرسش مهم با مفاهیم وسیع عملی و نظری گردید : شرکت ها چگونه می توانند شناسایی و ارزیابی نمایند که کدامیک از توانایی های فنی و بازاریابی می تواند یک مجموعه منحصر به فرد از توانایی های استراتژیکی مهم را ایجاد نماید و از یک مزیت رقابتی بهره ببرد ؟ چگونه می توان شرکت ها را برای روابط متقابل بین توانایی های فنی و بازاریابی مورد ملاحظه قرار داد تا تأثیرات استراتژیکی بدست آورند که ممکن است ناشی از اصلاحات آنها باشد ؟ نهایتاً ، هنگامی که این موارد شناسایی شد ، چگونه یک شرکت می تواند مجموعه ای از توانایی های فنی و بازاریابی مرکزی را انتخاب نماید و توسعه آنها را برای بهبود عملکرد هماهنگی نماید ؟


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید