مقاله ترجمه شده درباره تاثیر پارامترهای انفجاری بر طیف سیگنالی ارتعاشات – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر پارامترهای انفجاری بر طیف سیگنالی ارتعاشات: شواهد آماری و تعیین کننده


عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of blasting parameters on vibration signal spectrum: Determination and statistical evidence


کلمات کلیدی مقاله:

پارامتر انفجار، سیگنال ارتعاش، طیف، الگوریتم خوشه بندی K، آزمون t دانشجویان


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی معدن و مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه و تونل و فضاهای زیر زمینی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه و معرفی

2. پس زمینه

2.1 توصیف مورد مطالعه شده(مطالعه ی موردی)

2.2. پارامترهای انفجاری

3. خوشه بندی سیگنال ارتعاشی بر مبنای طیف

3.1 تشابه طیفی

3.2 خوشه بندی میانگین- K

4. تعیین اثر طیف ارتعاشی ناشی از پارامترهای انفجاری

4.1 پارامترهای پیوسته

4.2 پارامترهای گسسته

5. بحث و گفتگو

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2.2. Blasting parameters

Many factors can affect blasting vibration, including geological structures (Caylak et al., 2014), blast design such as charges per delay, and geometry (USBM RI 8507). In this case, owing to the short period in which the vibration signals were measured (in a few days), the geology of each event can be considered as unchanged. This is also the case in terms of some design parameters, e.g., characteristics of drill holes, type of explosives as well as caps used. Therefore, six primary variable blasting parameters, incorporating aspects of energy, time and distance, were chosen in the study.

2.2. پارامترهای انفجاری
فاکتورهای متعددی می توانند بر ارتعاش انفجاری تاثیرگذار واقع گردند، از جمله ساختارهای زمین شناسی (Caylak et al., 2014)، طراحی انفجار مانند شارژهای صورت گرفته به ازای تاخیر زمانی، و هندسه را می توان نام برد. در این مورد، با توجه به دوره ی زمانی کوتاه مدتی که در آن سیگنال های ارتعاشی مورد اندازه گیری قرار گرفتند (چند روز کوتاه و مختصر)، زمین شناسی هر یک از رویدادهای انفجاری را می توان به صورت دست نخورده و بدون تغییر در نظر گرفت. این موضوع را می توان در مورد برخی پارامترهای طراحی، مانند خصوصیات سوراخ های حفاری، نوع مواد منفجره ی استفاده شده و همچنین کلاهک های مستعمل نیز در نظر گرفت. در نتیجه، شش پارامتر انفجاری متغیر اولیه که ترکیب کننده ی جنبه های مختلف انرژی، زمان و فاصله می باشند؛ به منظور تحقیق و مطالعه انتخاب گردیدند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید