مقاله ترجمه شده درباره نقش قیمت های انرژی در توسعه بخش صنعت و صادرات – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نقش قیمت های انرژی در توسعه بخش صنعت و صادرات: لیتوانی در چارچوب کشورهای بالتیک


عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of energy prices on industrial sector development and export: Lithuania in the context of Baltic States


کلمات کلیدی مقاله:

بخش صنعتی، صادرات، قیمت انرژی، لیتوانی، کشورهای بالتیک


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی و مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد انرژی، اقتصاد نفت و گاز، مدیریت صنعتی و مدیریت بازاریابی و صادرات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- اقتصاد لیتوانی در چارچوب اتحادیه اروپا

3- مصرف انرژی در لیتوانی

4- روش تحقیق و نتایج

5- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
The researches linked to economic growth and energy consumption are seen as the growing trend in scientific literature (Dudzevičiūtė, 2012; Vosylius et al., 2013). A lot of attempts have been made to investigate the causal relationship between economic growth and energy consumption. The seminal study carried out by Kraft and Kraft (1978) has indicated that causality run from GNP to energy consumption in the United States. The studies were extended to investigate other industrial countries like the United Kingdom, Germany, Italy, Canada, France, Japan, and China (Yuan et al., 2007). One stream of scholars argues and their studies confirm that economic growth depends on energy consumption (Narayan & Smyth, 2008; Akinlo, 2009). For instance, Narayan and Smyth (2008) have observed the situation in the G7 countries and concluded that “capital formation and energy consumption have had a positive effect on real GDP in the G7 countries”. Meanwhile, Akinlo (2009) has analysed a case of Nigeria and has confirmed similar assumptions. The scholars state that the long-run causal relationship “present mixed and conflicting results across different developing countries” (Chen et al., 2007). However, some scientific researches prove that economic growth caused energy consumption (Chen et al., 2007; Jinke et al., 2008). For instance, research, carried out by Chen et al. (2007) in 10 Asian countries, allowed to conclude that a uni-directional short run causality runs from economic growth to electricity consumption. Besides that, a bi-directional causality between energy consumption and economic growth was indicated in developed countries in both short and long run (Mahadevan & Asafu-Adjaye, 2006).

1- مقدمه
پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ادبیات علمی، روند رو به افزایشی را نشان می‌دهند. برای بررسی رابطه علت و معلولی بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی، کوششهای فراوانی صورت گرفته است. یک بررسی اولیه توسط کرافت و کرافت (1978) نشان داده است که علت، تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی در ایالات متحده است. مطالعات در مورد بررسی سایر کشورهای صنعتی، نظیر انگلستان، آلمان، ایتالیا، کانادا، فرانسه، ژاپن و چین، ادامه یافت. دانشمندان در این مسیر اظهار نظر کرده اند و مطالعات آنها تائید می کنند که رشد اقتصادی بستگی به مصرف انرژی دارد. برای نمونه، نارایان و اسمیت (2008) این وضعیت را در کشورهای گروه 7 مشاهده کردند و نتیجه گرفتند که “تشکیل سرمایه و مصرف انرژی تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی واقعی در کشورهای گروه 7 داشته است”. در ضمن، آکینلو (2009)، مورد نیجریه را تجزیه و تحلیل کرده و فرضیات مشابه مورد تائید قرار گرفته است. پژوهشگران اعلام می کنند که رابطه علی بلند مدت، “ترکیبی از نتایج متضاد را در میان کشورهای مختلف درحال توسعه نشان می دهد”. در هر حال، برخی از پژوهشهای علمی اثبات می کنند که رشد اقتصادی علت مصرف انرژی بوده است. برای نمونه، از پژوهشی که توسط چن و همکاران در 19 کشور آسیائی انجام شده، می توان نتیجه گرفت که یک علت یک بعدی کوتاه مدت، از رشد اقتصادی به مصرف برق می رسد. علاوه بر آن، بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در هر دو مرحله کوتاه و بلند مدت، یک علت دو بعدی نشان داده شد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید