مقاله ترجمه شده درباره تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر عملکرد ایمنی و فشار روانی کارگران ساختمانی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر عملکرد ایمنی و فشار روانی کارگران ساختمانی: مطالعه موردی صنعت ساخت و ساز اونتاریو


عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of individual resilience and safety climate on safety performance and psychological stress of construction workers: A case study of the Ontario construction industry


کلمات کلیدی مقاله:

جو ایمنی، حالات روانی مثبت، صنعت ساخت و ساز کانادایی، آسیب ها و تصادفات، سلامت روانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 ایمنی صنعتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

ابعاد جو ایمنی

جو ایمنی و پیامدهای امنیت فیزیکی

انعطاف پذیری فردی، پیامدهای ایمنی فیزیکی، و استرس روانی

صدمات و استرس روانی

روش

روندهای جمع آوری داده ها

ابزار نظرسنجی

جمع آوری داده ها

جمعیت شناسی پاسخ دهندگان

حوادث

اندازه گیری ها

انعطاف پذیری فردی

جو ایمنی

تحلیل داده ها

غربال داده ها

روند تحلیل

شاخص های تناسب مدل

نتایج

مدل اندازه گیری

همبستگی ها در میان متغیرها

مدل ساختاری

بحث

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The construction industry plays an important role in Ontario’s economic growth and employment. Since 2003, the Ontario government invested nearly $3 billion in the residential sector, which created 60,000 jobs (Ontario, 2014). However, safety remains one of the biggest challenges in construction (Becerik-Gerber & Siddiqui, 2014). Over the 10 year period from 2004 to 2013, the construction sector accounted for 26.6% of all workplace traumatic fatalities in Ontario, the highest percentage of any industry (WSIB, 2013). Meanwhile, the fatality rate in the Ontario construction has shown little improvement since the 1990s, as shown in Fig. 1

1. مقدمه
صنعت ساخت و ساز در رشد اقتصادی و اشتغال انتاریو نقش مهمی را ایفا می کند. از سال 2003، دولت انتاریو قریب به 3 میلیارد دلار در بخش مسکونی سرمایه گذاری کرده است که 60000 شغل ایجاد کرده است (انتاریو، 2014). با این حال، امنیت به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش ها در ساخت و ساز باقی می ماند (Becerik-Gerber & Siddiqui, 2014). طی ده سال از 2004 تا 2013، بخش ساخت و ساز 26.6% از همه ی تلفات کشنده در محل کار در انتاریو را در بر گرفته است که این مقدار بالاترین درصد در هر صنعتی می باشد (WSIB, 2013). در همین حال، نرخ مرگ و میر در ساخت و ساز انتاریو از سال 1990 بهبود کمی را نشان داده است، همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید