مقاله ترجمه شده درباره پیاده سازی روش ضریب تغییر مکان برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های بنا شده – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پیاده سازی روش ضریب تغییر مکان برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های بنا شده روی ساختگاه های دارای خاک


عنوان انگلیسی مقاله:

Implementation of Displacement Coefficient method for seismic assessment of buildings built on soft soil sites


کلمات کلیدی مقاله:

ارزیابی لرزه‌ای، حداکثر تقاضای تغییرمکان نسبی بام، ساختگاه‌های دارای خاک نرم، نسبت تغییرمکان غیرارتجاعی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

خاک و پی، سازه و زلزله


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مروری بر روش ضریب تغییرمکان

1.2. سابقه

2.2. ضریب C1 برای ساختگاه‌های دارای خاک نرم

3. قاب‌های ساختمانی و زمین‌لرزه‌هایی که در این مطالعه در نظر گرفته شده‌اند

1.3. قاب‌های ساختمانی و فرضیات مدل‌سازی

2.3. فرضیات مدل‌سازی برای تحلیل غیرخطی

4. پاسخ تحت اثر رکوردهای خاک نرم

1.4. ارزیابی نسبت مقاومت جانبی

2.4. تأثیر دوره تناوب غالب حرکت زمین

3.4. ارزیابی CR برای سیستم‌های چند درجه آزادی

4.4. ارزیابی ضریب C2 برای ساختگاه‌های دارای خاک نرم

5.4. ارزیابی ضریب اعوجاج (COD)

5. تخمین حداکثر تغییرمکان غیرارتجاعی بام از طریق روش ضریب تغییرمکان

6. نتیجه‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper presents the results of an investigation aimed at extending the Coefficient Method for the seismic assessment of existing buildings built on very soft soil conditions. In the first part of this investigation, the lateral displacement response of four steel frames and six reinforced concrete frames under a set of 20 earthquake ground motions recorded on very soft soil sites of the old bed-lake of Mexico City is investigated. It is shown that the seismic response of the buildings strongly depends on the ratio of the first-mode period of vibration of the structure to the predominant period of the ground motion (T/Tg). In the second part of this study, a Displacement Coefficient method approach is employed for obtaining estimates of maximum inelastic roof displacement demands. Error statistics indicates that the Coefficient Method provides reasonably good estimates.

چکیده

این مقاله نتایج یک تحقیق با هدف تعمیم روش ضریب برای ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود که روی خاک بسیار نرم ساخته شده‌اند، را ارائه می‌کند. در بخش اول این تحقیق، پاسخ تغییرمکان جانبی چهار قاب فولادی و شش قاب بتن مسلح تحت مجموعه‌ای از 20 حرکت لرزه‌ای زمین که روی ساختگاه‌های دارای خاک بسیار نرمِ بستر قدیمی دریاچه مکزیکوسیتی ثبت شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده می‌شود که پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌ها به نسبت دوره تناوب مود اول ارتعاش سازه به دوره تناوب غالب حرکت زمین (T/Tg) به‌شدت وابسته است. در بخش دوم این پژوهش، یک روش ضریب تغییرمکان برای بدست آوردن برآوردهایی از حداکثر تقاضای تغییرمکان غیرارتجاعی بام بکار می‌رود. آمارهای خطا نشان می‌دهد که روش ضریب، برآوردهایی منطقی ارائه می‌کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید