مقاله ترجمه شده درباره بهبود موفقیت بازاریابی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بهبود موفقیت بازاریابی: نقش مبادله دانش ضمنی بین بخش فروش و بازاریابی


عنوان انگلیسی مقاله:

Improving marketing success: The role of tacit knowledge exchange between sales and marketing


کلمات کلیدی مقاله:

تبادل دانش ضمنی، فروشنده، موفقیت بازاریابی، نوآوری فرایند بازاریابی، کارایی بازاریابی، اثر بخشی بازاریابی، شبکه های اجتماعی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی، مدیریت دانش و مدیریت بازرگانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- فروش شخصی، شبکه های اجتماعی و تبادل دانش ضمنی

3- تبادل دانش ضمنی و موفقیت بازاریابی

3-1 موفقیت بازاریابی

3-1-1 نوآوری برنامه بازاریابی

3-1-2 کارایی نسبی و اثربخشی نسبی

3-2 عوامل موثر بر تبادل دانش ضمنی

3-2-1 کیفیت ارتباط بین بخشی

3-2-2 اعتماد به همکار

3-2-3 فرصت های اجتماعی سازی

3-2-4 تعارض بین بخشی

3-2-5 پشتیبانی مدیریت ارشد

3-3 روش

3-3-1 نمونه

3-3-2 شاخص ها

3-4 نتایج

3-4-1 تحلیل

3-4-2 مدل اندازه گیری

3-4-3 مدل ساختاری

4- اهمیت تحقیق

4-1 اهمیت نظری

4-2 اهمیت (کاربردهای) مدیریتی

4-3 محدودیت ها و تحقیقات آینده

5- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
To be successful, firms must adapt their marketing strategies to environmental changes. However, though marketplace knowledge is important, it means little if it remains with an organization’s boundary spanners. To be useful, knowledge must be disseminated throughout the organization (Kohli & Jaworski, 1990). Some knowledge (i.e., explicit knowledge) can be codified and, therefore, can be transferred using information technology systems (Speier & Venkatesh, 2002). However, other knowledge (i.e., tacit knowledge), because it cannot be written down, can only be transferred using a give-and-take process by which participants develop, over time, an understanding of the complexities involved in a situation (Inkpen & Dinur, 1998).

1- مقدمه
شرکت ها برای این که به موفقیت برسند، بایستی راهبرد های بازاریابی خود را با تغییرات محیطی انطباق دهند. با این حال، اگرچه دانش بازاری اهمیت دارد، با این حال، اگر این دانش تنها در اختیار مرز گستران سازمان باشد، از اهمیت کم تری برخوردار خواهد بود. دانش، برای این که مفید واقع شود، بایستی درسرتاسر سازمان منتشر شود (کاهلی و جاورسکی 1990)، برخی دانش ها (یعنی، دانش صریح)، را می توان به حالت مدون در آورد و بنابر این می توان آن ها را از طریق سیستم های فناوری اطلاعات انتقال داد (اسپیر و ونکاتش 2002). با این حال، دانش دیگر (برای مثال، دانش ضمنی)، از آنجا که قابل تدوین نیست، تنها با استفاده از فرایند مبادله افکار یا گفت و شنود قابل انتقال است که از طریق این فرایند، شرکت کننده ها با گذشت زمان، دانش خود را از پیچیدگی های موجود در یک وضعیت، توسعه می دهند (اینکپن و دینور 1998).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید