مقاله ترجمه شده درباره استنتاج مقاومت حرارتی و جرم حرارتی موثر یک دیواره -سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

استنتاج مقاومت حرارتی و جرم حرارتی موثر یک دیواره با استفاده از اندازه گیری های دمای مکرر و شار گرما


عنوان انگلیسی مقاله:

Inferring the thermal resistance and effective thermal mass of a wall using frequent temperature and heat flux measurements


کلمات کلیدی مقاله:

دیواره خارجی، یو – ولیو، آر – ولیو، جرم حرارتی، آماره بیزی، انتقال گرما اندازه گیری های در محل یا درجا


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران و معماری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

معماری پایدار، سازه و عمران محیط زیست


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مطالعه موردی و عملیات نظارت

3. تئوری و محاسبات

3.1. روش های مرسوم

3.1.1. محاسبه خواص حرارتی با استفاده از خواص مواد فرضی

3.1.2. محاسبه مستقیم: روش میانیگن

3.2. مدل شبیه سازی ساختمان

3.2.1. مدل های حرارتی دیواره

3.2.2. برآورد پارامترهای حرارتی با استفاده از تجزیه و تحلیل بیزی

4. نتایج و بحث

4.1. برآورد و تکامل R-value (و U-value)

4.2. تکامل U-value ها و خطاهای سیستماتیک

4.3. مقایسه برآوردهای U-value

4.4. عملکرد دینامیکی مدل ها

4.5. ساختار دیواره و جرم حرارتی

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Evaluating how much heat is lost through external walls is a key requirement for building energy simulators and is necessary for quality assurance and successful decision making in policy making and building design, construction and refurbishment. Heat loss can be estimated using the temperature differences between the inside and outside air and an estimate of the thermal transmittance (U-value) of the wall. Unfortunately the actual U-value may be different from those values obtained using assumptions about the materials, their properties and the structure of the wall after a cursory visual inspection. In-situ monitoring using thermometers and heat flux plates enables more accurate characterisation of the thermal properties of walls in their context. However, standard practices require that the measurements are carried out in winter over a two-week period to significantly reduce the dynamic effects of the wall’s thermal mass from the data. A novel combination of a lumped thermal mass model, together with Bayesian statistical analysis is presented to derive estimates of the U-value and effective thermal mass. The method needs only a few days of measurements, provides an estimate of the effective thermal mass and could potentially be used in summer.

چکیده

ارزیابی میزان اتلاف گرما از طریق دیواره های خارجی یکی از الزامات کلیدی برای شبیه سازهای انرژی ساختمان محسوب شده و برای تضمین کیفیت و تصمیم گیری موفقیت آمیز در سیاستگذاری و طراحی ساختمان، ساخت و ساز و نوسازی امر ضروری به شمار می رود. اتلاف گرما را می توان با استفاده از اختلاف دمای بین هوای داخل و خارج و برآورد انتقال حرارتی (U-value) یک دیواره برآورد نمود. متاسفانه U-value واقعی ممکن است متفاوت از مقادیر به دست آمده با استفاده از فرضیات مربوط به مواد و مصالح، خواص آن ها و ساختار دیواره پس از بازرسی بصری گذرا باشد.

نظارت در محل یا درجا با استفاده از دماسنج ها و صفحات شار گرما خصوصیات دقیق تری از خواص حرارتی دیواره ها را در چارچوب خود فراهم می آورند. با این حال، شیوه های استاندارد مستلزم اندازه گیری هایی هستند که در فصل زمستان در طی یک دوره دو هفته ای به منظور کاهش قابل توجه اثرات دینامیکی جرم حرارتی دیواره های بر اساس داده ها انجام می پذیرند.

ترکیب جدیدی از یک مدل جرم حرارتی فشرده، همراه با تجزیه و تحلیل آماری بیزی (Bayesian) به منظور استخراج برآوردهایی از U-value و جرم حرارتی موثر ارائه شده اند. این روش تنها نیازمند اندازه گیری های چند روزه ای می باشد تا برآوردی از جرم حرارتی موثر را فراهم نموده و بتواند به صورت بالقوه در فصل تابستان مورد استفاده قرار بگیرد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید