مقاله ترجمه شده درباره تأثیر خواص ساختاری و سطح خطر در برآورد خرابی لرزه ای سازه های دارای قاب چوبی سبک – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تأثیر خواص ساختاری و سطح خطر در برآورد خرابی لرزه ای سازه های دارای قاب چوبی سبک


عنوان انگلیسی مقاله:

Influence of structural properties and hazard level on seismic loss estimation for light-frame wood structures


کلمات کلیدی مقاله:

زلزله ناشی از تلفات، ساختار اسکلت چوبی، خسارت، تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه و زلزله


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. روش برآورد زیان

3. خصوصیات سازه و مدل سازی دیوار

3.1 الگوی میخ کوبی و کیفیت ساخت

4.ساختمان مسکونی مورد بررسی

5.حساسیت تلفات

5.1.رفتار تلفات رخدادی

5.2.تلفات (زیان های ) بلندمدت

6.خلاصه و نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The financial loss for residential light-frame wood structures during moderate to strong earthquakes has a substantial impact on society due to the large stock of this building type in the US. The sensitivity of financial losses as a function of structural properties and seismic hazard level is examined in this paper for a two-story residential woodframe structure representative of a North American floor plan. The strength and stiffness of the structure were correlated with the change in the nail schedule for the shearwalls as well as construction quality. The effect of these variants on the short and long term financial loss was then investigated through loss simulations which utilize assembly-based vulnerability (a method to estimate total loss for a structure due to a natural hazard based on individual component losses). The impact of seismic hazard level on financial loss estimation was also examined for three locations representing different seismic hazard levels. It was concluded that there exists an intensity sensitive region for strength and stiffness which limits the effectiveness of improvements for small or large earthquakes. In addition, it was shown that the effect of construction quality in high seismic zones was disproportionate compared to the effect in low seismic zones.

چکیده

تلفات و زیان های مالی سازه های مسکونی چوبی در حین وقوع زمین لرزه هایی با شدت متوسط و شدید ، به دلیل سرمایه گذاری عظیم بر روی آنها ، تاثیر قابل توجه بر جامعه آمریکا می گذارد. در این مقاله حساسیت زیان مالی به عنوان یکی از خصوصیات سازه و سطح خطر پذیری لرزه ای برای یک سازه مسکونی دو طبقه چوبی که در آمریکای شمالی واقع شده است ، مورد بررسی قرار می گیرد. مقاومت و سختی سازه مرتبط با تغییر الگوی میخ کوبی دیوار های برشی و همچنین کیفیت ساخت است . تاثیر این متغیرها بر روی زیان مالی کوتاه مدت و بلند مدت به وسیله شبیه سازی که از آسیب پذیری همگذاری و متقابل استفاده می کند (روشی جهت برآورد تلفات کلی برای یک سازه به دلیل خطرات طبیعی بر مبنای تلفات جزئی هر عضو ) ، مورد بررسی قرار می گیرد. اثر سطح خطر لرزه ای بر روی برآورد تلفات مالی برای سه موقعیت با سطوح متفاوت خطر لرزه ای نیز مورد بررسی قرار می گیرد . این طور نتیجه گیری شده است که یک ناحیه حساس برای مقاومت و سختی وجود دارد که باعث محدودیت بهبود کارایی برای زمین لرزه های کوچک و بزرگ می شود. همچنین نشان داده شده است که اثر کیفیت ساخت در نواحی با لرزه خیزی زیاد با اثر آن در نواحی با لرزه خیزی کم غیر قابل مقایسه می باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید