مقاله ترجمه شده درباره عدم تقارن اطلاعات و ساختار سرمایه – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

عدم تقارن اطلاعات و ساختار سرمایه: شواهدی از مقررات FD


عنوان انگلیسی مقاله:

Information asymmetry and capital structure: Evidence from regulation FD


کلمات کلیدی مقاله:

 مقررات FD، ساختار سرمایه، افشای حسابداری، عدم تقارن اطلاعات، پیامدهای اقتصادی مقررات


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 حسابداری و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 حسابداری مالی، اقتصاد مالی و برنامه ریزی سیستم های اقتصادی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. توسعه فرضیات تحقیق

3. طرح تحقیقاتی

3.1. اندازه گیری عدم تقارن اطلاعات بیرونی

3.2. روش تفاوت-در-اختلاف-در تفاوت ها

3.3. انتخاب نمونه

4. تحلیل های ساختار سرمایه

4.1. آمار توصیفی

4.2. نتایج رگرسیون بر تغییرات در ساختار سرمایه

4.3. پروکسی های جایگزین برای خطر اطلاعات بیرونی

4.4. شرکت های تماس کنفرانسی آزاد به عنوان گروه کنترل جایگزین

4.5. آیا تغییر در ساختار سرمایه واقعا منجر به مقررات FD می شود؟

4.6. تغییرات در هزینه بدهی

4.7. طرح تحقیقاتی جایگزین- حداقل مربعات دو مرحله ای

4.8. تحلیل های اضافی و دیگر بررسی های سختی

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Prior research shows that information asymmetry in the equity market is an important determinant of capital structure decisions (e.g., Bharath et al., 2009; Agarwal and O’Hara, 2007). Due to the higher equity cost of capital, firms with higher information asymmetry in the equity market are more likely to use debt financing. While previous studies have established a link between equity market information risk and capital structure, this link is less clear, because information risk can also affect the cost of debt.1 Moreover, previous studies usually relate the level of information asymmetry to capital structure, and a level-based approach is subject to an omitted variable problem. This study addresses these limitations of the literature by using Regulation Fair Disclosure (FD) as a plausibly exogenous shock to the equity market information environment to identify the causal effect of information asymmetry on firms’ capital structure.

1. مقدمه
تحقیقات پیشین نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام عامل تعیین کننده ی مهمی از تصمیمات ساختار سرمایه است. به دلیل هزینه بالاتر سهام سرمایه، شرکت ها با عدم تقارن اطلاعات بالاتر در بازار سهام احتمالا از افزایش سرمایه از طریق فروش سهام تامین محل برای پرداخت قروض و دیون (debt finance) استفاده می کنند. در حالیکه مطالعات پیشین رابطی بین خطرات اطلاعات بازار سهام و ساختار سرمایه ایجاد کرده است، این رابط زیاد واضح و مشخص نیست، زیرا ریسک و خطر اطلاعات می تواند هزینه بدهی را افزایش دهد. بعلاوه، مطالعات پیشین معمولا سطح عدم تقارن اطلاعات را به ساختار سرمایه مرتبط می سازد، و یک رویکرد مبتنی بر سطح در معرض مشکل متغیر حذفی است. این مطالعه این محدودیت های ادبیات را با افشای منصفانه ی مقررات (FD) به عنوان شوک خارجی محتمل در محیط اطلاعات بازار سهام بررسی می کند تا تاثیر علی عدم تقارن اطلاعات بر ساختار سرمایه شرکت را شناسایی کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید