مقاله ترجمه شده درباره سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار در حرکت به سمت یک جامعه پایدار تر – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار در حرکت به سمت یک جامعه پایدار تر: ما کجا هستیم و به کجا می خواهیم برویم


عنوان انگلیسی مقاله:

Information systems and sustainable supply chain management towards a more sustainable society: Where we are and where we are going


کلمات کلیدی مقاله:

سیستم های اطلاعاتی برای توسعه پایدار، مدیریت زنجیره تامین پایدار، مدیریت زنجیره تامین سبز، توسعه پایدار ، سیستم های اطلاعاتی سبز، فناوری اطلاعات پایدار


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع و مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

لجستیک و زنجیره تامین، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و مدیریت فناوری اطلاعات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

پس زمینه مفهومی

مدیریت زنجیره تامین پایدار

سیستم های اطلاعاتی و پایداری

روش تحقیق

نتایج

تجزیه و تحلیل کتابشناختی

ابعاد تحلیل شده

زمینه ملی

نقطه تمرکز تحقیق

روش های تحقیق

بخش تحلیل شده

مزایای استفاده از سیستم های اطلاعات در زنجیره های تامین

ارتباط با شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز

مزایای عملکردی

مباحث

نتایج

قدر دانی

ضمیمه A


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The integration of environmental aspects into organizations’ strategic and operational decisions is a reality that affects not only the organization which makes decisions, but also its customers and suppliers (Sarkis, 2003). A critical issue that demonstrates the growing concern over sustainability issues is the convergence of supply chain and sustainability (Seuring & Müller, 2008; Srivastava, 2007; Zhu & Sarkis, 2004). Seeking to incorporate environmental and sustainable practices into the supply chain, organizations have demanded a great deal of information from their partners. Thus, information systems (IS) have become important tools for the adoption and management of these new practices (Chen, Tai, & Hung, 2012; Dao, Langella, & Carbo, 2011; Green, Zelbst, Meacham, & Bhadauria, 2012; Green, Zelbst, Bhadauria, & Meacham, 2012; Hu, Li, Chen, & Wang, 2014; Khor, Thurasamy, Ahmad, Halim, & May-Chiun, 2015; Sarkis, Koo, & Watson, 2013; Shaft, Sharfman, & Swahn, 2001; Wognum, Bremmers, Trienekens, van der Vorst, & Bloemhof, 2011). IS hold greater promise for addressing environmental issues in organizations; they can support business initiatives in reducing negative environmental impacts (Jenkin, Webster, & McShane, 2011). Bose and Luo (2011) state it is imperative that organizations understand how to integrate information systems and green initiatives in order to improve business sustainability and identify better practices.

مقدمه
ادغام کردن جنبه های محیطی به تصمیمات عملیاتی و استراتژیک سازمانی یک واقعیتی است که نه تنها بر تصمیمات اتخاذ شده در سازمان تاثیر می گذارد بلکه بر مشتریان و عرضه کنندگان نیز تاثیر گذار است ( سارکیس 2003). مسئله مهم نگرانی های رو به رشد مسائل مربوط به همگرایی زنجیره تامین و پایداری است ( سیورینگ و مولر 2008 ، سریواستاوا 2007 ، ژو و سارکیس 2004). به دنبال اعمال شیوه های محیطی و پایدار شرکت در زنجیره تامین ، سازمان ها در یافته اند که باید تعامل بیشتری با اطلاعات کسب شده از شرکای شان داشته باشند. بنابر این سیستم های اطلاعاتی ( IS) ابزار بسیار مهمی برای اتخاذ و مدیریت این شیوه های جدید هستند. ( چن ، تای و هانگ 2012 ، دائو ، لانجلا و کاربو 2011، گرین ، زلبست و میچام و هادورای 2012 ، گرین ، زلبست و میچام و هادورای و میچام 2012 ، هو ، لی ،چن ، وانگ 2014). سیستم های اطلاعاتی وظیفه بزرگتری در زمینه بررسی مسائل محیطی در سازمان بر عهده دارند و می توانند از ابتکارات در کسب و کار و کاهش تاثیرات منفی محیطی پشتیبانی کنند ( جنکین ، وبستر و مک شین 2011). بوس و لو در سال 2011 بیان کردند که معتقدند که سازمان ها باید چگونگی ادغام سیستم های اطلاعاتی و ابتکارات سبز را به منظور بهبود پایداری کسب وکار و شناسایی شیوه های بهتر را درک کنند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید