مقاله ترجمه شده درباره عملکرد پروژه های نوآوری: تحلیل تاثیر ویژگی های سازمانی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

عملکرد پروژه های نوآوری: تحلیل تاثیر ویژگی های سازمانی


عنوان انگلیسی مقاله:

Innovation projects performance: Analyzing the impact of organizational characteristics


کلمات کلیدی مقاله:

پروژه های نوآوری، تحلیل کیفی قیاسی فازی، نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت پروژه، مدیریت تکنولوژی، مدیریت عملکرد و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مروری بر ادبیات

داده ها و روش

FSQCAروشی نوآور

یافته های تحقیق

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

A discussion exists among academics and practitioners about the importance of studying the factors of success and failure of projects exist (Balachandra & Friar, 1997; Dvir et al., 1998; Ika et al., 2012; Pinto & Mantel, 1990; Scott-Young & Samson, 2008). Firms design, develop and implement different projects, both internal and external, and their success directly affects significant economic benefits, economic and intellectual growth for its employees, and important loses that can lead to failure. In the literature, two blocks of investigation aim at highlighting the factors of success and failure of projects within an organization. On one side, some investigations exist about management methodologies using own elaboration surveys as research methods for specific sectors or geographical regions (Bloom & Van Reenen, 2010; Motohashi, 2005). On the other side, some investigations focus on success and failure of projects, building on specific case studies and success criteria about management (Cooke-Davies, 2002; Dilts & Pence, 2006). In addition, several studies analyze in detail the factors that improve organizational innovation (Crossan & Apaydin, 2010; Damanpour & Aravind, 2012; Ganter & Hecker, 2014; García-Vega & López, 2010), but do not link the effect of these factors on the success of innovation projects

مقدمه
این بحث در میان کارشناسان و هیات های علمی شامل اهمیت بر عوامل موفقیت و عدم موفقیت پروژه های موجود می باشد. (Balachandra & Friar, 1997; Dvir et al., 1998; Ika et al., 2012; Pinto & Mantel, 1990; Scott-Young & Samson, 2008) . طراحی و توسعه و اجرای پروژه های مختلف چه به صورت داخلی و چه خارجی، توسعه و موفقیت آنها به طور مستقیم می توانند بر مزایای اقتصادی، اقتصاد و رشد هوشمند کارکنان تاثیر گذارند عدم توجه به این اهم منجر به شکست شرکت ها می شود.
ما در قسمت ادبیات دو تحقیق را مورد توجه قرار داده و عوامل موفقیت و عدم موفقیت را در سازمان بررسی خواهیم کرد. از یک طرف برخی از روش های تحقیق مدیریتی وجود دارند که از بررسی ها و روش تحقیق برای بخش های خاص و یا نواحی جغرافیایی استفاده می کنند. از طرفی دیگر برخی از تحقیقات بر موفقیت و عدم موفقیت پروژه ها و ایجاد مطالعات خاص و معیار موفق مدیریت تاکید دارند. به علاوه چندین تحقیق به طور جزئی عواملی را مورد بررسی قرار دادند که می توانند نوآوری سازمان را بهبود بخشند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید