مقاله ترجمه شده درباره درون جعبه سیاه با تکنولوژی بالا – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

درون جعبه سیاه با تکنولوژی بالا: نقدی بر سیاست کارآفرینی فناوری


عنوان انگلیسی مقاله:

Inside the high-tech black box: A critique of technology entrepreneurship policy


کلمات کلیدی مقاله:

شرکت های مبتنی بر فناوری، سیاست تکنولوژی، کارآفرینی سیستم های نوآوری، سیاست عمومی، UK


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 استراتژی های توسعه صنعتی، مدیریت تکنولوژی و کارآفرینی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. ردیابی طرح های سیاست فناوری کنونی

3. سیاست نوآوری سیستمیک: شراب قدیمی در بطری های جدید؟

4. تعاریف، داده ها و روش

5. مرور و بررسی از شرکت های مبتنی بر فناوری در اسکاتلند

6. ماهیت شرکت های مبتنی بر فناوری در اسکاتلند

6.1. سن و مالکیت

6.2. پیش شرط کارآفرینانه و شرایط بنیادی

6.3. فعالیت ها

6.4. الگوهای رشد

6.5. امور مالی

6.6. استراتژی تکنولوژیکی

6.7. مشتریان و بازارها

6.8. موانع رشد

7. بحث

8. مفاهیم سیاست

9. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

In recent years, both the OECD and the European Union have strongly endorsed the view that innovation is a key driver of economic growth (European Commission, 2010; OECD, 2010a; Flanagan et al., 2011; Dolfsma and Seo, 2013; Cox and Rigby, 2013; Mazzucato, 2013). A core component of technology policy since the 1990s has been encouraging the formation and growth of new technology based firms (NTBFs) (Autio, 1997; Storey and Tether, 1998; Almus and Nerlinger, 1999; World Economic Forum, 2011). Despite the fact that these firms comprise a small proportion – around 15% – of the overall population of SMEs within most advanced economies, policy makers view these firms as a disruptive and dynamic part of their entrepreneurial ecosystems (OECD, 2000; Mason and Brown, 2014). For many policy makers it has become something of a ‘stylised fact’ that high-tech industries are a panacea for boosting growth within modern economies (Coad and Reid, 2012). Indeed, there are very few government strategies that do not adhere to the mantra that ‘technology drives growth’.

1. مقدمه
در سال های اخیر، هم OECD و هم اتحادیه اروپا به شدت بر این دیدگاه معتقد بودند که ابتکار و نوآوری محرک اصلی رشد اقتصادی است (European Commission, 2010; OECD, 2010a; Flanagan et al., 2011; Dolfsma and Seo, 2013; Cox and Rigby, 2013; Mazzucato, 2013). مولفه اصلی سیاست تکنولوژی از دهه 1990 مشوق شکل گیری و رشد شرکت های جدید مبتنی بر فناوری (NTBFs) بود ) (Autio, 1997; Storey and Tether, 1998; Almus and Nerlinger, 1999; World Economic Forum, 2011).. علارغم این حقیقت که این شرکت ها شامل بخش کمی-حدود 15%- از جمعیت کلی SMEدر اکثر اقتصادهای پیشرفته هستند، سیاست گذاران این شرکت ها را به عنوان بخش مخرب و پویای اکوسیستم های کارآفرینانه شان در نظر می گیرند(OECD, 2000; Mason and Brown, 2014).. برای بسیاری از سیاست گذاران این مورد به چیزی مانند “حقیقت آشکار و پذیرفته شده” تبدیل شده است که صنایع با فناوری پیشرفته به دلیل افزایش رشد در اقتصادهای مدرن به یک راه حل کلی تبدیل شده اند (Coad و Reid، 2012). در واقع، استراتژی های دولتی کمی وجود دارد که به این بیان که “فناوری منجر به رشد می شود” بستگی ندارند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید