مقاله ترجمه شده درباره رویکرد تجمیعی DWT-FFT برای آشکارسازی و طبقه بندی اختلال های کیفیت توان – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رویکرد تجمیعی DWT-FFT برای آشکارسازی و طبقه بندی اختلال های کیفیت توان


عنوان انگلیسی مقاله:

Integrated DWT–FFT approach for detection and classification of power quality disturbances


کلمات کلیدی مقاله:

کیفیت توان، تبدیل موجک گسسته، تحلیل چندـ‌توان تفکیکی، مربع ضرایب تبدیل موجک، استخراج ویژگی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سیستم های قدرت، مهندسی الکترونیک و برق قدرت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

DWT و تحلیل با تجزیه‌ سیگنال چندـ‌توان تفکیک

تحلیل MSD

مدل‌سازی DWT و MSD

کاربرد الگوریتم DWT برای آشکارسازی اختلال PQ

آشکارسازی اختلال سیگنال کیفیت توان

استخراج ویژگی با استفاده از DWT برای طبقه‌بندی اختلالات PQ

کاربرد قضیه‌ پارسوال در DWT برای طبقه‌بندی PQ

دامنه جمع متوسط مطلق ضرایب تفصیلی

طبقه بندی اختلال های PQ بر اساس استخراج ویژگی بدون نویز

عملکرد MRA مبتنی بر DWT تحت محیط نویزی

آشکارسازی و طبقه‌بندی تحت محیط نویزی

سیستم قاعد ‌محور برای طبقه‌بندی خودکار اختلالات PQ

مقایسه‌ عملکرد روش پیشنهادی

نتیجه‌گیری‌ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction
The ability of an equipment or system to function satisfactorily in its electromagnetic environment without introducing intolerable electromagnetic disturbances to anything in that environments is called power quality (PQ) [1]. The interest in PQ has been increased enormously since 1995 due to many reasons. All power equipments have become less tolerant to bad power quality. With the power system deregulation, there has been an increased need for study of various PQ issues since electricity consumers are demanding better power quality. The analysis of sources of PQ disturbances is an important task in order to understand the behaviors of the power system, to identify and implement an effective mitigation measures. In recent years, the researchers have studied and proposed various methods for analysis, detection and classification of various PQ issues. The Fourier transform (FT) is used to process and analyze the stationary signals only. The FT is time independent and tells about frequency contents in the signal. The Discrete Fourier transform (DFT) is used for analysis of frequency content in steady state periodic signal and is suitable for harmonic analysis. However it is not capable to detect sudden or fast changes in waveform i.e. voltage dip, transients and voltage flickers, etc. The DFT has major drawbacks such as resolution, spectrum leakage as well as picket-fence effects [1]. The basics of wavelets and wavelet transform can be referred in [2].

مقدمه
به توانایی تجهیزات یا یک سیستم برای کار رضایت‌بخش در محیط الکترومغناطیس خود، بدون ایجاد اختلال‌های الکترومغناطیسی غیرقابل‌تحمل برای هر چیزی در آن محیط، کیفیت توان (PQ) می‌گویند [۱]. به دلایل بسیاری از سال 1995 به این طرف، توجه بسیار زیادی به PQ معطوف شده است. همه‌ی تجهیزات قدرت نسبت به کیفیت بد توان کم‌تحمل‌تر شده‌اند. با آزادسازی سیستم قدرت نیاز به مطالعه روی مقولات مختلف PQ افزایش یافته است، زیرا مصرف‌کنندگان برق کیفیت توان بهتری را تقاضا می‌کنند. تحلیل منابع اختلال PQ یک وظیفه‌ی مهم در راستای فهم رفتار سیستم قدرت است تا بتوان یک اقدام جبرانی موثر را شناسایی و پیاده‌سازی کرد.
در سال‌های اخیر، پژوهشگران شیوه‌های مختلفی را برای تحلیل، آشکارسازی و طبقه‌بندی مقولات مختلف PQ مورد مطالعه قرار داده و پیشنهاد داده‌اند. تبدیل فوریه (FT) تنها برای پردازش و تحلیل سیگنال‌های ایستا به کار می‌رود. FT مستقل از زمان است و درباره‌ی محتوای فرکانسی موجود در سیگنال حرف می‌زند. تبدیل فوریه‌ی گسسته (DFT) برای تحلیل محتوای فرکانسی موجود در سیگنال متناوب حالت پایا به کار می‌رود و برای تحلیل هارمونیک‌ها مناسب است. با این حال، برای آشکارسازی تغییرات ناگهانی یا سریع در شکل موج، یعنی فلش ولتاژ، حالت‌های گذار و سوسوزنی‌های ولتاژ و غیره، قابلیت ندارد. DFT معایب عمده‌ای از جمله توان تفکیک، نشت طیفی و همچنین اثرات picket-fence دارد [۱]. برای مبانی موجک‌ها و تبدیل موجک می‌توان به [۲] مراجعه کرد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید