مقاله ترجمه شده درباره ترکیب یک سیستم هیبرید باتری و پیل سوختی با یک شبکه توزیع – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ترکیب یک سیستم هیبرید باتری و پیل سوختی با یک شبکه توزیع


عنوان انگلیسی مقاله:

Integration of a hybrid fuel cell-battery system to a distribution grid


کلمات کلیدی مقاله:

تولید پراکنده، کنترل فرکانس، سلول های سوختی، منطق فازی، کنترل ولتاژ


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تولید، انتقال و توزیع، مهندسی الکترونیک، برق قدرت و سیستم های قدرت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. توصیف سیستم و مدلسازی

3. کنترلر محلی فازی

3.1 کنترل Chopper1 (چاپر1)

2.3 کنترل چاپر2 (Chopper 2)

3.3. کنترل VSI

4. نتایج شبیه‌سازی

2.4. عملکرد سیستم در حالت عملکرد جزیره‌ای

5. برهمکنش توان اکتیو و دامنه ولتاژ

6. نتیجه‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

In order to integrate a proton exchange membrane type (PEM) fuel cell system (FCS) combined with a battery bank to a distribution grid; this paper proposes a local controller based on fuzzy logic. The proposed system provides primary frequency control and local bus voltage support to the local grid. This opposes the passive distributed generation of the present that do not provide auxiliary services, such as back-up power, voltage support and reliability of supply as they operate under constant power factor equal to 1 at all times. During network disturbances, the distributed generations of the present are disconnected until normal operation is reestablished. When the distributed generation penetration is high this may lead to system instability. The microgrid concept is the effective solution for the control and quality improvement of grids with high level of DG penetration. So, the proposed system, also, can be an active controllable microsource of a microgrid in the future that cooperates with other microsources in order to cover the local load demands for active and reactive power either under grid-connected mode or under islanding operating mode. In cases where the distribution grid (working as microgrid) is forced to operate in islanded mode, the hybrid system provides the demanded active and reactive power. The FCS is connected to a weak distribution grid so that the system performance is studied under the worst conditions. The simulation results are obtained using MATLAB software under a severe step load change where the grid is still connected and under islanded operation. In both cases the system presents a good performance.

چکیده

به منظور ترکیب سیستم پیل سوختی (FCS) نوع غشاء تبادل یون پروتون (PEM) با یک باتری‌خانه به یک شبکه توزیع؛ این مقاله کنترلر محلی مبتنی بر منطق فازی را ارائه می‌دهد. سیستم ارائه شده، کنترل اولیه فرکانس و پشتیبانی از ولتاژ باس محلی را برای شبکه محلی فراهم می‌کند. این موضوع در تضاد با تولید پراکنده پسیو فعلی است که هیچ خدمات جانبی فراهم نمی‌کند؛ خدماتی چون توان پشتیبان، پشتیانی ولتاژ و قابلیت اطمینان منبع، چون در همه زمان‌ها در یک ضریب توان ثابت معادل 1 کار می‌کنند. در طی اغتشاشات شبکه، تولیدات پراکنده موجود جدا می شوند تا زمانی که یک شرایط طبیعی مجددا پیش بیاید. وقتی نفوذ تولیدات پراکنده بالا باشد این موضوع می‌تواند منجر به ناپایداری شود. مفهوم ریزشبکه راهکار موثر برای کنترل و بهبود کیفیت شبکه‌ها با سطح بالائی از نفوذ DG است. بنابراین، سیستم ارائه شده نیز می‌تواند یک ریزمنبع اکتیو کنترل‌پذیر از یک ریزشبکه درآینده باشد که با دیگر ریزمنابع مشارکت می‌کند تا تقاضای بار محلی توان اکتیو و راکتیو را در دو حالت متصل به شبکه و حالت عملکرد جزیره‌ای پوشش دهد.در این موارد وقتی شبکه توزیع (که به عنوان ریزشبکه کار می‌کند) قرار است در وضعیت جزیره‌ای کار کند، سیستم هیبرید تقاضای توان اکتیو و راکتیو را پاسخ می‌دهد. در اینجا سیستم پیل سوختی به یک شبکه توزیع ضعیف متصل می‌شود تا عملکرد سیستم در بدترین شرایط مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج شبیه‌سازی به کمک نرم‌افزار متلب تحت یک تغییر پله شدید در بار بدست آمدند، زمانی که شبکه همچنان متصل است و نیز وقتی در حالت جزیره‌ای کار می‌کند. در هر دو حالت سیستم عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید