مقاله ترجمه شده درباره ادغام AHP فازی و DEMATEL فازی نوع-2 بازه ‌ای – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ادغام AHP فازی و DEMATEL فازی نوع-2 بازه ‌ای: کاربردی در مدیریت منابع انسانی


عنوان انگلیسی مقاله:

Integration of fuzzy AHP and interval type-2 fuzzy DEMATEL: An application to human resource management


کلمات کلیدی مقاله:

AHPفازی، DEMATEL فازی، مجموعه‌های فازی نوع-2 بازه‌ای، معیارهای نفوذی (موثر)، رابطه‌ی علّی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع و مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. پیشگفتار

2. مقدمات

2.1. اعداد فازی ذوزنقه‌ای

2.2. مجموعه‌ی فازی نوع-2 بازه‌ای

3. روش ادغام ارائه شده

3.1. DEMATEL فازی IT2

2-3- انتگرال گیری AHP فازی و دیمتل فازی IT2

1-2-3- فاز 1: ارزیابی زبان شناختی

2-2-3- فاز 2: وزن‌های فازی

4- نمونه‌ای از مشکل مدیریت منابع انسانی

1-4- فاز 1: ارزیابی زبان شناختی

2-4- فاز 2

3-4- به دست آوردن رابطه پیچیده میان ابعاد و معیار‌ها با استفاده از دیمتل فازی IT2

5. نتیجه‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The multi-criteria decision making (MCDM) is widely used method to evaluate criteria that are typically multiple. The method is used to compare, rank and order several alternatives with respect to criteria. A typical MCDM problem involves a number of decision-makers (DMs) to provide qualitative and quantitative measurements for determining the performance of each alternative with respect to criteria and the relative importance of the evaluation criteria with respect to the overall judgments (Abdullah, Sunadia, & Imran, 2009). Many MCDM problems in the real world are judged or evaluated by a group of DMs. There are numerous MCDM approaches have been proposed thus far. Analytic hierarchy process (AHP), analytic network process (ANP), decision making trial and evaluation laboratory (DEMATEL), technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), just to name a few. One of the most outstanding MCDM approaches is the AHP where decision is made by DMs based on pair-wise comparison among criteria and alternatives. In AHP, the linguistic scale of crisp value is used for defining pair-wise comparison.

1. پیشگفتار
تصمیم‌گیری چند-معیاری (MCDM)، یک روش با استفاده‌ی گسترده برای ارزیابی معیارهایی که معمولا متعدد هستند است. این روش برای مقایسه، رتبه‌بندی، و مرتب ساختن چندین گزینه با توجه به معیارها استفاده می‌شود. یک مساله‌ی MCDM معمولی شامل تعدادی از تصمیم‌گیرندگان (DMS) برای فراهم ساختن سنجش‌های کیفی و کمّی برای تعیین عملکرد هر گزینه با توجه به قضاوت‌های کلی است. بسیاری از مساعل MCDM در جهان واقعی توسط گروهی از DMها قضاوت یا ارزیابی می‌شوند. تاکنون رویکردهای MCDM متعددی ارائه شده‌اند. فرایند سلسله مراتبی تحلیل (AHP)، فرایند شبکه‌ی تحلیل (ANP)، آزمایشگاه ارزیابی و آزمایش تصمیم‌گیری (DEMATEL)، تکنیک برای مرتب‌سازی اولویت توسط شباهت با راه‌حل ایده‌آل (TOPSIS)، تنها تعدادی از آن‌ها هستند. یکی از برجسته‌ترین رویکردهای MCDM، AHP است که در آن، تصمیم‌گیری توسط DMs بر اساس مقایسه‌ی دو به دو در میان معیارها و گزینه‌ها انجام می‌شود. در AHP، مقیاس زبانی مقدار خشک ، برای تعریف مقایسه‌ی دو به دو استفاده می‌شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید