مقاله ترجمه شده درباره انتقال سطح بین وجهی در زانویی 90 درجه قائم رو به بالا در جریان دوفازی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

انتقال سطح بین وجهی در زانویی 90 درجه قائم رو به بالا در جریان دوفازی پرحباب هوا – آب


عنوان انگلیسی مقاله:

Interfacial area transport across a 90° vertical-upward elbow in air–water bubbly two-phase flow


کلمات کلیدی مقاله:

انتقال سطح بین وجهی، یک گروهی، اثر قوسی، طول اتلاف، جریان پرحباب


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مکانیک سیالات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1) مقدمه

2) مطالعات آزمایشگاهی

2.1 دستگاه آزمایشگاهی و شرایط آزمایش

2.2 نتایج آزمایشگاهی

3) ساخت مدل

3.1 ساخت مدل پیش بین

3.2.1 مدلسازی طول اتلاف زانویی

3.2.2 مدلسازی جمله فرارفت ((vg))

3.2.3 مدلسازی کواریانس در جملات اندرکنش حباب

3.2.4.مدلسازی افت فشار دوفازی در عرض زانویی

3.3 ارزیابی مدل

4. خلاصه و نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This study develops a one-group interfacial area transport equation (IATE) for vertical-upward-to-horizontal air–water bubbly two-phase flows through a 90° elbow with a non-dimensional centerline radius of curvature of three. In order to develop the model, an extensive database is established by acquiring local two-phase flow parameters using a four-sensor conductivity probe upstream and downstream of the elbow. The data show there exist three characteristic regions in void distribution, including a bimodal-to-bimodal region, a bimodal-to-single-peaked region, and a developed horizontal flow region with void accumulated at the top of the pipe cross-section. Using the database, the preliminary dissipation length model developed by Yadav et al. (2014b) is improved by including the transition region near the exit of the elbow in addition to the dissipation region. To close the IATE model, the bubble velocity advection term and bubble interaction terms in the IATE are correlated with the parameter characterizing the “elbow-strength”. The two-phase pressure drop across the elbow is modeled using the modified Lockhart–Martinelli correlation which takes into account the minor loss effect. The closed IATE model is implemented to predict interfacial area transport in vertical-upward-to-horizontal two-phase flow. It is found that the developed model is capable of predicting interfacial area concentration with an average percent difference of less than ±6%.

چکیده

در این تحقیق، معادله انتقال سطح بین وجهی یک گروهی (IATE) برای جریان‌های دوفازی پرحباب آب – هوا عمودی رو به بالا به افقی در زانویی 90 درجه که شعاع انحنای بی بعد محور مرکزی اش 3 است تشکیل می‌شود. برای ساخت این مدل، با بدست آوردن پارامترهای جریان دوفازی موضعی با بهره گیری از وسیله اندازه گیری چهارحسگره آبگذری در بالادست و پائین دست زانویی، پایگاه داده گسترده‌ای ایجاد می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند که سه ناحیه مشخصه در توزیع خلل و فرج وجود دارد که عبارتند از ناحیه دومودی به دومودی، ناحیه دومودی به یک اوجی و ناحیه جریان افقی توسعه یافته با خلل و فرجی که در رأس مقطع لوله انباشته شده است. مدل اولیه طول اتلاف (انرژی) که یاداف و همکارانش (2014b) ساختند، با استفاده از این پایگاه داده با درنظرگیری ناحیه انتقالی نزدیک خروجی زانویی افزون بر ناحیه اتلاف ارتقا می‌یابد. جهت بستن مدل IATE، رابطه بین جمله فرارفت سرعت حباب و جملات اندرکنش حباب در مدل IATE با پارامتر بیانگر «مقاومت زانویی» تشکیل می‌شود. افت فشار دوفازی در زانویی با استفاده از رابطه اصلاح شده لاکهارت-مارتینلی، که اثر کمترین اتلاف در آن لحاظ شده است، مدلسازی می‌گردد. مدل بسته IATE برای پیش بینی انتقال سطح بین وجهی در جریان دوفازی عمودی رو به بالا به افقی اجرا می‌شود. مشخص می شود که مدل ساخته شده می‌تواند تراکم ناحیه بین وجهی را با میانگین اختلافی کمتر از 6%± پیش بینی کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید