مقاله ترجمه شده درباره نتایج آزمون تصادفی مربوط به یک آزمایش کنترل شده – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

CBT مبتنی بر اینترنت برای بررسی ترس اجتماعی و اختلال ترس در یک کلینیک اضطراب تخصصی در مراقبت معمول: نتایج آزمون تصادفی مربوط به یک آزمایش کنترل شده


عنوان انگلیسی مقاله:

Internet-based CBT for social phobia and panic disorder in a specialised anxiety clinic in routine care: Results of a pilot randomised controlled trial


کلمات کلیدی مقاله:

اینترنت، کامپیوتر، مبتنی بر اینترنت، درمان رفتار شناختی ، CBT، iCBT، cCBT، RCT، آزمایش، تصادفی کنترل شده اضطراب، ترس اجتماعی، اختلال ترس، مراقبت ویژه، مراقبت ثانویه، کمک به خود


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روانشناسی بالینی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2.روش ها

2.1. طراحی آزمایشی

2. 2. بیماران و به کارگیری آنان

2.3. مداخله

2.4. معیار هاس نتیجه

2.4.1. معیار نتیجه اولیه

2.4.2. معیار نتیجه ثانویه

2.5. اندازه نمونه

2.6. تصادف

2.7 . تحلیل های آماری

3. نتایج

3.1. ورودی

3.2. پایبندی و حمایت اختصاص داده شده

3.4. نتیجه

4. بحث و نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Panic disorder and social phobia are common, debilitating disorders characterised respectively by an excessive anxiety response when experiencing either normal bodily symptoms such as small palpitations or when confronted with social situations (American Psychiatric Association, 2000). A large epidemiological survey estimated a 12-month prevalence rate of 2.7% for adult panic disorder (with or without agoraphobia) and 6.8% for adult social phobia (Kessler et al., 2005). Onset is typically between the ages of 13–15 for social phobia and 24–40 for panic disorder. If untreated these disorders often become chronic (Bruce et al., 2005). They are associated with negative consequences such as impaired career trajectories, absenteeism from work, reduced work performance, impaired romantic relationships, impaired quality of life, elevated medical utilisation and high societal costs .

1. مقدمه
اختلال ترس و ترس اجتماعی پدیده هایی رایج بوده و اختلالات نارسایی به ترتیب در زمانی که علائم طبیعی بدن مانند خستگی کوچک را تجربه می کنید یا هنگام مواجه شدن با موقعیت های اجتماعی توسط پاسخ اضطراب مشخص می شود (American Psychiatric Association,2000 ) . یک بررسی گسترده اپید میولوژیک , پیدایش حدود 2.7% اختلال هراس در بزرگسالان را , را درطی 12 ماه از شیوع این بیماری بر آورد کرده ( با داشتن یا نداشتن آگورافوبیا( بیماری ترس از مکان های شلوغ) ) و 6.8% نیز برای ترس اجتماعی بزرگسالان به دست آمد ( Kessler et al,2005 ). شیوع این موارد معمولا بین سنین 13 تا 15 برای ترس اجتماعی و 24 تا 40 برای اختلال ترس می باشد.در صورتی که این موارد درمان نشوند , اغلب به صورت مزمن در خواهند آمد(Bruce et al,2005 ). این بیماران با عواقب منفی روبرو می شوند از قبیل ; به وجود آمدن کاستی در دنبال کردن مسیر های شغلی, عدم حضور در محل کار, کاهش عملکرد کار , اختلال در روابط عاشقانه , کاهش کیفیت زندگی , هزینه های بالای اجتماعی و افزایش تعداد دفعات مراجعه به پزشک .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید