مقاله ترجمه شده درباره ناتوانی در شناخت اینترنت مرتبط با خودکارآمدی در ازای یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ناتوانی در شناخت اینترنت مرتبط با خودکارآمدی، علاقه به یادگیری و رضایتمندی در ازای یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی


عنوان انگلیسی مقاله:

Internet cognitive failure relevant to self-efficacy, learning interest, and satisfaction with social media learning


کلمات کلیدی مقاله:

رسانه های اجتماعی، خودکارآمدی، شکست های شناختی اینترنت، یادگیری خودراهبر، علاقه به یادگیری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم تربیتی و مهندسی فناوری اطلاعات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اینترنت وشبکه های گسترده و تکنولوژی آموزشی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

1.1 ناتوانی در شناخت اینترنت (ICF)

1.2 علاقه به یادگیری به واسطه ی رسانه های اجتماعی (ILSM)

1.3  خود کارآمدی یادگیری آلات موسیقی از طریق رسانه های اجتماعی (SELMISM)

1.4 رضایتمندی از یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی (LSSM)

2. فرضیه ی تحقیق

2.1 ناتوانی در شناخت اینترنت مرتبط با خودکارآمد

2.2 ناتوانی در شناخت اینترنت مربوط به علاقه یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی

2.3 علاقه در یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی

2.4 رابطه ی خودکارامدی و علاقه با رضایتمندی از یادگیری

2.5 مدل تحقیق

3. طرح پژوهش

3.1 زمینه ی تحقیقاتی

3.2 مشارکت و جمع آوری داده ها

3.3 بررسی و ارزیابی پرسشنامه

3.3.1 رضایت یادگیرندگان با ارزیابی رسانه های اجتماعی

3.3.2 خودکارمدی یادگیری آلات موسیقی از طریق رسانه های اجتماعی

3.3.3 علاقه به یادگیری از طریق ارزیابی رسانه های اجتماعی

3.3.4 ارزیابی ناتوانی در شناخت اینترنت

4. نتایج

4.1 تحلیل قابل اعتماد و اعتبار پرسشنامه

4.2 تحلیل مسیر

5. بحث و بررسی

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Social media has been postulated as a convenient online resource tool for learning. To understand the usefulness of social media, the present study focused on “Guitar Class of Uncle Ma”, one of YouTube’s most popular guitar learning channels in Taiwan, as a self-directed learning tool. Drawing upon a cognitive-affective theory of learning with media (CATLM), learners have the ability to control the pace of learning through YouTube by repeating playback, rewinding or fast forwarding the video. This study used expectation confirmation theory and structural equation modeling to explore the relationship between affective and cognitive factors in learning with social media. Using convenience sampling, data from 117 users were collected and the results showed Internet cognitive failure (ICF) was negatively correlated to self-efficacy and learning interest in using “Guitar Class of Uncle Ma” for learning guitar skills. However, self-efficacy and learning interest was positively correlated to learning satisfaction. The results suggest that “Guitar Class of Uncle Ma” is a beneficial self-directed learning tool for learners with low levels of Internet cognitive failure and high levels of self-efficacy and learning interest when learning how to play guitar using YouTube.

چکیده

رسانه های اجتماعی به عنوان یک ابزار مناسب برای منابع آنلاین به منظور یادگیری مورد فرض قرار می گیرند. برای درک بهتر فواید رسانه های اجتماعی ، مطالعه ی حاضر متمرکز بر “Uncle Ma Guitar Class of ” شده است که این کانال یادگیری گیتار در تایوان و در یوتیوب از محبوبیت بالایی برخوردار است ، این کانال ها به عنوان ابزارهای خود آموزش شناخته می شوند. بر اساس طراحی انجام شده در نظریه ی عاطفی – شناختی مربوط به یادگیری و آموزش به وسیله ی رسانه ها ، (CATLM) ، یادگیرندگان قادر به کنترل سرعت یادگیری خود از طریق تکرار ویدیو های آموزشی یوتیوب هستند. این مطالعه نظریه ی تایید انتظارات و مدل معادلات ساختاری را برای بررسی رابطه ی بین عوامل عاطفی و عوامل شناختی در یادگیری به وسیله ی رسانه های اجتماعی مورد استفاده قرار می دهد . با استفاده از روش نمونه برداری ، داده های 117 کاربر جمع آوری شد و نتایج نشان داد که ناتوانی در شناخت اینترنت (ICF) در زمینه ی خودکارآمدی و علاقه به یادگیری با استفاده از کلاس های گیتار موجود در یوتیوب ، به منظور یادگیری مهارت های گیتارزنی ، همبستگی منفی را در بین کاربران ایجاد کرده است . با این حال ، خودکارآمدی و علاقه به یادگیری با رضایت ناشی از یادگیری ارتباط مثبتی دارد. نتایج نشان می دهد که “Guitar Class of Uncle Ma” ( کلاس های گیتار عمو Ma) ابزار یادگیری خود محور خوبی برای یادگیرندگان با سطح پایین ناتوانی در شناخت اینترنت و سطح بالایی از خودکارامدی و علاقه برای یادگیری از طریق یوتیوب بوده است .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید