مقاله ترجمه شده درباره پیاده سازی روش جدید پاپریکا به پیرنه غربی (فرانسه) – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نقشه برداری از آسیب پذیری درونی موجود در آبخوان های کارستی کوهستانی، پیاده سازی روش جدید پاپریکا به پیرنه غربی (فرانسه)


عنوان انگلیسی مقاله:

Intrinsic vulnerability mapping for small mountainous karst aquifers, implementation of the new PaPRIKa method to Western Pyrenees (France)


کلمات کلیدی مقاله:

آب های زیرزمینی، کربنات و آبخوان، حفاظت، نقشه برداری آسیب پذیری، کوه کارست


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

نقشه برداری و مدیریت منابع آب


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.خلاصه ای از روش پاپریکا

2-1- عوامل P

2-2-عوامل R و Ka

2-3- نقشهI

2-4-محاسبه منبع و منابع آسیب پذیری

3.منطقه مورد مطالعه، توصیفی از روش میدانی و مناطق آزمون

3-1- چشمه اورب

4.پیاده سازی روش پاپریکا بر روی آبخوان کارستی کوهستانی

4-1-نقشه P

4-2- نقشه R

4-3-نقشه I

4-4-نقشه Ka

5.نقشه برداری از آسیب پذیری درونی منابع

6.نقشه برداری از آسیب پذیری چشمه

7-نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The new intrinsic vulnerability mapping method PaPRIKa is proposed as a tool to assess groundwater protection of small karst systems exploited for drinking water supply purposes in the French Pyrenees. The specific characteristics of the discontinuous carbonate aquifers of mountainous areas are here considered and taken into account into the implementation of the methodology. The Orbe site from the French Western Pyrenees area is chosen as a test site because of the relatively well known structure and behavior of the aquifer system. Steep slopes, extremely developed dissolution features, thin soils and strong dipping of geological formations are the main points to be considered. PaPRIKa method appears as a tool to assess and illustrate both the resource and source vulnerability according to the site specificities provided that appropriate field observations at a relatively high density are carried out. The vulnerability of the resource was assessed for the entire catchment area, while source-orientated mapping was attempted for the catchment area of the main capture work used for drinking water supply.

چکیده

روش پاپریکا یک روش نوین به منظور نقشه برداری از آسیب پذیری درونی می باشد که از آن جهت ارزیابی آبهای زیرزمینی سیستم های کارستی مورد مصرف برای تامین آب آشامیدنی در پیرنه فرانسه استفاده می شود. در این مقاله مشخصات سفره های کربناتی ناپیوسته موجود در مناطق کوهستانی در نظر گرفته شده و در اجرای این روش این مشخصات به کار گرفته شده اند. منطقه اورب از پیرنه فرانسه غربی به عنوان یک منطقه آزمون در نظر گرفته شده است که دلیل انتخاب این منطقه ساختار نسبــتا شناخته شده و رفتار سیستم آبخوان آن می باشد. دامنه های شیب دار، ویژگی های انحلالی بسیار توسعه یافته، خاک نازک و گودال های محکم از ساختارهای زمین شناسی هستند که جز نکات اصلی باید در نظر گرفته شود. با توجه به ویژگی های این منطقه، روش پاپریکا ابزاری به منظور ارزیابی و نشان دادن هر دو منابع و آسیب پذیری است که باعث می شود مشاهدات میدان مناسبی در یک تراکم نسبتا بالا به دست آید. آسیب پذیری منابع برای کل حوضه آبریز مورد بررسی قرار گرفت، در حالی که نقشه برداری از جهت گیری منبع برای حوضه آبریزی که از آن برای تامین آب آشامیدنی استفاده می شد، اعمال گشت.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید