مقاله ترجمه شده درباره مقدمه: جغرافیای فمینیستی بازتولید اجتماعی و نژاد – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مقدمه: جغرافیای فمینیستی بازتولید اجتماعی و نژاد


عنوان انگلیسی مقاله:

Introduction: Feminist geographies of social reproduction and race


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

جغرافیا


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

جغرافیای سیاسی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Synopsis

This is a special issue of Women’s Studies International Forum that aims to bring a spatial analysis to social reproduction processes. The introduction outlines in broad brushstrokes the contours of recent feminist literature on social reproduction. It does so firstly in relation to the tradition of feminist political economy (FPE), secondly in relation to anti-racist feminisms, and thirdly in relation to feminist geography. We locate our own work on social reproduction at the junction of these three conceptual lineages, drawing particular insight from the important 2004 text edited by feminist geographers Katharyne Mitchell, Sallie A. Marston, and Cindi Katz, Life’s Work: Geographies of Social Reproduction. Our central goal is to extend the debates initiated in Life’s Work by drawing attention to relevant scholarship that preceded the publication of that text and specifically to research that originated outside of the U.S.

چکیده

این مساله یک موضوع ویژه درباره انجمن بین المللی مطالعات زنان می باشد که هدف آن ارائه تجزیه و تحلیل فضایی پیرامون فرآیندهای بازتولید اجتماعی است. این مقدمه در قلمفرسایی های گسترده خطوط ادبیات فمینیستی اخیر در زمینه بازتولید اجتماعی ذکر شده است. این امر در وهله نخست در ارتباط با سنت اقتصاد سیاسی فمنیستی (FPE) و در وهله دوم در ارتباط با فمینیسم های ضد نژادپرستانه، و در وهله سوم در ارتباط با جغرافیای فمینیستی می باشد.

ما کار خود را در زمینه بازتولید اجتماعی در پیوند این سه سویه مفهومی معین نموده و برداشت خاصی را از متن مهم 2004 ویرایش شده توسط جغرافیدانان فمینیستی: کاترین میچل، سالی ای. مارستون و سیندی کاتز، زندگی کاری: جغرافیای بازتولید اجتماعی، ترسیم می نماییم. هدف اصلی ما گسترش بحث های آغازین در زمینه زندگی کاری با جلب توجه به دانش پژوهی مرتبط قبل از انتشار آن متن و به طور خاص به تحقیقاتی که در خارج از ایالات متحده امریکا منشاء دارند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید