مقاله ترجمه شده درباره بررسی چارچوبی برای تسهیل در اجرای استراتژی توسعه شهری – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی چارچوبی برای تسهیل در اجرای استراتژی توسعه شهری با استفاده از کارت امتیازی متوازن


عنوان انگلیسی مقاله:

Investigating a framework to facilitate the implementation of city development strategy using balanced scorecard


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

جغرافیا و مهندسی شهرسازی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و طراحی شهری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

استراتژی توسعه شهری

پس زمینه نظری BSC به عنوان رویکرد اجرای استراتژی

چارچوب مفهومی

متدولوژی تحقیق

شکل دهی پرسشنامه

مطالعه موردی

تجزیه و تحلیل و یافته ها

تجزیه و تحلیل توصیفی

ارزیابی مدل با استفاده از PLS

ارزیابی مدل اندازه گیری

ارزیابی مدل ساختاری

بحث

کمک های نظری و عملی و تحقیقات آینده

ضمیمه 1


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

city development strategy

Indonesia, the Philippines, Thailand, Vietnam, and China were among the earliest recipients of World Bank funded CDS projects in the 1990s. These early CDS adopters were largely influenced by the World Bank’s “Urban Strategy” paper, which focused on four key themes; livability, competitiveness, bankability, and good governance and management (World Bank, 2000). Following the example of the World Bank, Cities Alliance also promoted CDS in order to help cities respond to the challenges of globalization and decentralization by focusing on the economic development of the poor (Cities Alliance, 2000; Robinson, 2008). Consequently, the second stage of CDS implementation focused on poverty reduction and alleviation, and on economic and social development (Parnell & Robinson, 2006). Furthermore, some cities promoted improvement in local governance, sustainable development, and the pursuit of Millennium Development Goals (ECON & CLG, UTS, 2005). After two decades of experience with CDS projects worldwide, what has emerged is that every CDS project is as unique as its recipient city, relying on various themes and content, and the different building blocks and methodologies tailored to the unique requirements and conditions of a particular city (Cities Alliance, 2011).

استراتژی توسعه شهری
اندونزی، فیلیپین، تایلند، ویتنام و چین در میان اولین دریافت کنندگان پروژه های CDS تامین مالی شده توسط بانک جهانی در سال 1990 می باشند. این گیرندگان اولیه CDS تا حد زیادی تحت تاثیر اوراق بهادار “استراتژی شهری” بانک جهانی هستند، که پیرامون چهار تم کلیدی تمرکز دارند؛ قابلیت زندگی، رقابت، توانایی بانک، و حکومتداری و مدیریت خوب (بانک جهانی، 2000). به دنبال نمونه بانک جهانی، اتحاد شهرها نیز CDS را به منظور کمک به شهرها در پاسخ به چالش های جهانی شدن و عدم تمرکز با تمرکز بر توسعه اقتصادی ضعیف ترویج داد (اتحاد شهرها، 2000؛ رابینسون، 2008). در نتیجه، مرحله دوم از اجرای CDS پیرامون کاهش فقر، و پیرامون توسعه اقتصادی و اجتماعی تمرکز کرد (پارنل و رابینسون، 2006). علاوه بر این، برخی از شهرها بهبود در نظارت محلی، توسعه پایدار، و پیگیری اهداف توسعه هزاره را ارتقاء دادند (اقتصاد و CLG، UTS، 2005). پس از دو دهه تجربه با پروژه های CDS در سراسر جهان، چیزی که پدید آمده است این است که هر پروژه CDS منحصر به فرد است زیرا شهر گیرنده بر تم و محتوای مختلف، و بلوک های ساختمان های مختلف و روش های متناسب با الزامات منحصر به فرد و شرایط یک شهرستان خاص تکیه دارد (اتحاد شهرها، 2011).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید