مقاله ترجمه شده درباره بررسی اثر فولیک اسید رژیمی بر تعداد اسپرم – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی اثر فولیک اسید رژیمی بر تعداد اسپرم، آسیب به DNA و جهش در موش Balb/c


عنوان انگلیسی مقاله:

Investigating the effects of dietary folic acid on sperm count, DNA damage and mutation in Balb/c mice


کلمات کلیدی مقاله:

جهش‌های ارثی، بررسی ساختار کروماتین اسپرم، فولیک اسید، ESRT، اسپرم


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی و پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم سلولی و مولکولی، پزشکی مولکولی، ژنتیک و ژنتیک پزشکی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.مواد و روش ها

2-1- موش ها

2-1-1- رژیم ها

2-1-2- فروریختگی کلونی

2-1-3- F0

2-1-3- F1

2-2- غلظت های فولات سلول قرمز خون

2-3- شمارش اسپرم‌های اپیدمال کودا

2-6- PCR تک مولکولی برای یافتن موتانت ها

2-7- آنالیزهای آماری

3- نتایج

3-1- غلظت های سلولی فولات قرمز خون

3-2- شمارش اسپرم کودای اپیدیمال

3-3- آزمایش ساختار کروماتین اسپرم

3-4- موتاسیون های پشت‌سر‌هم

4- بحث

5- نتیجه گیری نهایی

نقش منبع مالی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Germline mutation may lead to various detrimental outcomes including embryonic lethality, inherited genetic disease or transgenerational genetic instability [1]. Since the germline has a very low spontaneous mutation frequency, germ cell mutation assays generally require largenumbers of animals andhighchemicaldoses to establish an agent as mutagenic [2]. As a result, much less is known about the environmental variables that influence germ cell mutation rates compared to somatic cells. To date, fewer than 50 mutagens have been studied for their ability to cause heritable mutations [3]. Existing evidence supports the germline mutagenicity of various agents including radiation, mutagenic anti-cancer drugs, and specific environmental mixtures (tobacco smoke, urban air pollution) [4–11]. However, relatively little is known about dietary variables that affect germ cell mutation rates.

مقدمه
جهش ژرم لاین ممکن است منجر به نتایج مختلف مضر شامل مرگ جنینی، بیماری ارثی ژنتیکی یا ناپایداری ژنتیکی درون نسل شود (1). با توجه به اینکه ژرم لاین فراوانی موتاسیونی خودبخودی زیادی دارد، آزمایش¬های موتاسیون سلول ژرم، اغلب به تعداد زیادی از حیوانات و دوزهای شیمیایی بالا برای تشکیل عاملی تحت عنوان موتاژنیک نیاز دارد (2). درنتیجه اطلاعات بسیارکمی در رابطه با متغییرهای محیطی که بر میزان موتاسیون سلول ژرم در مقایسه با سلول¬های سوماتیکی تاثیر دارد، وجود دارد. تا امروز کمتر از 50 موتاژن در رابطه با توانایی موتاسیون (جهش) ارثی وجود دارد. شواهد موجود از توانایی موتاژن شدن ژرم لاین توسط عوامل مختلف شامل تشعشع، داروهای موتاژن ضدسرطان و آلودگی¬های محیطی خاص (دود توتون، آلودگی شهری هوا) حمایت می¬ شود (4 تا 11). اگرچه، اطلاعات نسبتاً کمی در رابطه با متغیرهای رژیمی که بر میزان موتاسیون سلول ژرم تاثیر دارند، بدست آمده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید