مقاله ترجمه شده درباره بررسی آبکاری آلیاژ Ni-Co-Fe-Zn در DMSO با اثر MHD – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی آبکاری آلیاژ Ni-Co-Fe-Zn در DMSO با اثر MHD


عنوان انگلیسی مقاله:

Investigation of electrodeposition of Ni–Co–Fe–Zn alloys in DMSO with MHD effect


کلمات کلیدی مقاله:

گالوانیزه کردن مغناطیسی، گالوانیزه کردن آلیاژ، تشکیل هسته، رسوب گیری غیرعادی، فرسایش شیمیایی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی و مهندسی مواد


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

خوردگی و حفاظت از مواد، خوردگی و پوشش و حفاظت سطح مهندسی و شیمی کاربردی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

موارد آزمایشی

نتایج و مبحث

ولتامتری و کرونوپرومتری دوره ای

گالوانیزه کردن انبوه

SEM/EDX

بررسی های AFM

OCP و EIS

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper reports the magneto-electrodeposition of the Ni–Co–Fe–Zn alloys by chronoamperometry in Dimethyl Sulfoxide solvent in the presence and absence of a Permanent Parallel Magnetic Field (PPMF) to the cathode surface. It was found that the deposition current in the presence of PPMF (9 T) was enhanced compared to the absence of PPMF. The current enhancement percentage (η%) was increased when deposited in the presence of PPMF (η% = 2± 0.07%, 15.78 ± 0.93% and 21.6 ± 1.04%) for 1 h at −1.10, −1.20 and −1.30 V respectively. Deposition at higher potentials in the presence of PPMF was also found to increase the deposition efficiency. The Composition Reference Line for Ni was calculated to be around 25%, although the noble metals (i.e., Ni, Co) showed anomalous deposition behavior in the presence of the less noble elements like Zn and Fe. The nucleation and growth were also investigated during the electrodeposition process. It was shown that nucleation and diffusion coefficients were promoted when using PPMF and increasing of applied potential. The corrosion behavior of the alloy surface was examined by the Open Circuit Potential and Electrochemical Impedance Spectroscopy. The results showed that the corrosion resistance increased with the increase of content of more noble metals.

چکیده

این مقاله، آبکاری مغناطیسی آلیاژ Ni-CO-Fe-Zn را در حلال دی متیل سولفوکسید با بودن و نبودن میدان مغناطیسی موازی پایدار (PPMF) در سطح کاتودی گزارش می دهد. متوجه شدیم که، ته نشست جریان با حضور PPMF (9 T) در مقایسه با نبود PPMF افزایش پیدا می کند. درصد ارتقای جریان زمانی بالا می رود که با وجود PPMF برای مدت 1 ساعت به ترتیب در -1.10، -1.20 و -1.30 ولت ته نشست کند. ته نشینی در پتانسیل های بالا با وجود PPMF نیز کارآیی را بالا می برد. خط ترکیبی مرجع محاسبه شده برای Ni حدودا 25% بود، اگرچه فلزات نجیب (مانند Ni,Co) رفتار ته نشینی غیرعادی را با وجود عناصری با نجابت کمتر مانند Zn و Fe نشان می دهند. رشد و تشکیل هسته نیز در زمان انجام فرآیند گالوانیزه کردن بررسی شدند. این مورد نشان داد که، تشکیل هسته و ضرایب انتسار زمانی ارتقا پیدا می کنند که از PPMF و افزایش پتانسیل به کار رفته استفاده می شود. فرسایش شیمیایی سطح آلیاژ با پتانسیل مدار باز و اسپکتروسکوپی جریان متناوب شیمیایی ارزیابی گردید. نتایج بدست آمده نشان دادند که مقاومت فساد تدریجی با افزایش مقدار فلزات نجیب، افزایش پیدا می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید